Isåning i kløvergræsmarker, der er blevet tynde i toppen

Kløvergræsslættyndgræs
17. februar 2023

Er nogle af dine græsmarker med for dårlig bestand af græs og kløver?

Brug tiden nu til tjek af dine kløvergræsmarker.

Vinteren er forsat til den milde side og næsten helt forårsagtig. Derfor bør du lige gå en tur ud over dine marker med kløvergræs.

 • Tjek om der er planter nok
 • Afgræsnings marker bør der være ca. 30 – 40 planter pr. meter
 • Slætmarker ca. 25 planter pr. meter. Desuden om der er en jævn bestand af kløver.
 • Tjek også om der er rodukrudt i marken – er der meget af det – så bør marken lægges helt om
 • Er der store bare pletter i marken, så bør marken også lægges helt om

Er plantebestanden jævn, men under det anbefalede, kan du med fordel så noget ekstra frø i marken, når jorden kan bære.

 • Såning slut februar eller starten af marts
 • Såning med skiveskær er bedste metode på lerjord og på sandjord kan slæbeskær fint gå an
 • Udsædsmængde ca. 10 kg af en frøblanding der passer om det er slæt eller afgræsning

Der er delte meninger om det kan betale sig af reparere en kløvergræsmark ved at så direkte i marken, fremfor at lægge marken helt om.

Men det er værd at bemærke i disse klima-tider:

 • Det er dyrt at pløje en græsmark om
 • Der bruges mere brændstof end ved i såning
 • Der tabes kulstof

Og sidste argument for at bevare en kløvergræsmark, som er i sit 3. brugsår eller mere.

 • Der mistes tilskud til den nye miljøgræs ordning på 1.500 kr., pr. ha.

Vredo skiveskærs såmaskine til såning direkte i græsmarker. Se denne video fra græsmarks demo Græsland 2022 lagt op fra Maskinbladet:

https://www.maskinbladet.dk/artikel/73647-den-maalrettet-saamaskine-til-grasmark-fornyelse

Kontakt for mere info

Søren Lykke-Jensen

Økologirådgiver

Jeg har været økologirådgiver siden 1992, både kvæg og planteavl. Mit erfaringsområde er derfor meget bredt. Økologi handler om helhed, og derfor betragter jeg det som en af mine store styrker i min rådgivning. Jeg har fokus på resultater, nytænkning og sparring. Jeg brænder for at arbejde med økologiens udfordringer, så vi sammen kan løfte økologien og de økologiske resultater yderligere.

Specialer:

- Tværfaglig rådgivning
- Kvæg og naturpleje
- Omlægning
- Regler

Luk (Esc)