Hvordan går det med rødkløveren?

Rødkløver I Rug
28. april 2023

Hvordan går det med rødkløveren som efterafgrøde i vinterrug udlagt i efterår 2022 – er den overlevet?

Her er seneste nyt fra rødkløver udlagt i rug i september 2022:
Status fra den 27. april 2023 veludviklet rødkløver planter der har et stort forspring i forhold til forårssået.

Så rødkløveren lever i bedste velgående. Det bliver spændende at se, om den også kan være med til at dels at holde ukrudtet nede og generere noget kvælstof til rugen. Det sidste er dog tvivlsomt.
Der vil forsat blive fulgt op løbende hvordan rødkløveren klarer sig frem mod høst og herover efteråret 2023.

Fakta og statur om rugmarken der følges:
Rugen er af hybridsorten Serafino og rødkløveren af sorten Taifun. Såning den 23.9.2022 udsædsmængde hhv. 100- og 3 kg pr. ha. Sået på lerjord på en forholdsvis mild lokalitet i ret kystnært i det sydjyske.

Status fra den 22. oktober 2022 er at rødkløveren er fint fremspiret med tilfredsstillende bestand og der er mindst et veludviklet trekoblet blad.

Status fra den 18.december 2022 er at kløveren har klaret den barfrost der var inden sneen kom.

Status fra den 27. april 2023 veludviklet rødkløver planter der har et stort forspring i forhold til forårssået.

Billedtekst: Rødkløveren lige nu den 27.4.2023.

Kontakt for mere info

Søren Lykke-Jensen

Luk (Esc)