Hvad vejer dine kalve?

Kalvevægt
13. januar 2023

Der er i diverse nøgletal helt klare tal på hvordan dødeligheden er i din besætning. Dødfødte i alt, delt ud på moderens alder. Dødelighed for levendefødte, også delt op i aldersintervaller. Og for mange er det klare mål, at dødeligheden selvfølgelig skal være så lav som muligt. Godt.

Men hvad så når det er lykkedes? For den ambitiøse kalvepasser handler det så måske om så få behandlinger som muligt, måske endda om tilvækst.

Tilvæksten er vigtigt. Det ved vi. Jo mere kalven tager på, jo federe den er, groft sagt, i de første 42 dage af dens liv, jo bedre. For det giver fedt i det lille yver. Og i fedtet vokser mælkealveolerne. De vokser, til der ikke er mere plads, eller til den første brunst indtræffer. Den første brunst kommer med vægten, ikke med alderen. Så når der skelnes mellem før og efter alderen på 42 dage, er det fordi vi skal styre tilvæksten mere bevist herfra, så kviens første brunst kommer når hun er ca. et år. Men uden at hun taber sig, eller er mager i mellemtiden.

Erfagruppen for Ambitiøse Kalvepassere drejer sig om netop denne faglige udfordring. At opnå høj tilvækst i mælkefodringsperioden, på en sund og økonomisk god måde, så kalvene om et par år kan kælve ind med et større og bedre potentiale, end dem der kom før.

Kunne du have interesse i at være med, eller læse mere, så er her et link til vores oversigt over årets erfagrupper, hvor du kan finde gruppen for Ambitiøse Kalvepasseres grundlov.

Kontakt for mere info

Birgitte Kjemtrup Høyer

Kvægrådgiver

Jeg er uddannet agrarøkonom, og ejer en økologisk mælkeproduktion sammen med min mand. Jeg har været økologisk rådgiver siden 2012 med kvæg som fokus. Jeg kommer både i store og små besætninger, og for mig er det ikke størrelsen, men gørelsen, der er vigtig. Du skal tjene penge. Gennem god sundhed, velfærd og rettidig omhu fra både min og din side. Og selvfølgelig med økologien i førertrøjen.

Specialer:

- Kalve, herunder ko og kalv sammen
- Ydelse på baggrund af grovfoderproduktion
- Erfagrupper
- Overblik

Luk (Esc)