Husk at kontrollere kvaliteten af din udsæd og såbed

Billede (1)
22. februar 2023

Når man på landbrugsskolen lærer om såning og afgrødeetablering, så er forudsætningen for fastsættelsen af udsædsmængden altid, at man kender lidt til kvaliteten af udsæden, samt kvaliteten af sit såbed. I modsat fald kan man risikere for få planter, hvis man ikke kender spireprocenten eller har styr på såbedet!

Spiretest:
Specielt i fht. spireprocenten gælder det, at spiringsevnen af fx rug kan falde drastisk hen over vinteren i nogle partier. Ofte regnes der med en spireprocent på 90-95%, hvor det viser sig, at afgrøden kun spirer med 80%. Det kan derfor være en fordel at udføre en spiretest af både indkøbt, men specielt også eget udsæd fra sidste dyrkningsår.

Dette kan gøres ved følgende fremgangsmåde:
Tag flere kornprøver og bland, så det er repræsentativt. En stanniol bakke med prikkede huller kan bruges til test. Fyld 1 cm. sand i bunden og vand op. Tag en håndfuld korn fra prøven på en bordplade og tæl 100 kerner op fra den – gode som dårlige. Læg kernerne på det våde sand og fyld op med sand til randen og vand efter. Stil bakken ved stuetemperatur - men ikke i direkte sollys. Markspireprocent skønnes 7–10 % lavere end den målte.

Udsædsmængde/ha. = ( pl/m2 x tusindkornsvægt TKV) / markspireprocenten)

Vi har før lavet en glimrende video, hvor Kjeld Forsom fremviser metoden: Se den her:
https://www.youtube.com/watch?v=B8ioeCvnRVg

Såbed:
For såbedet gælder det, at et godt såbed kendetegnes ved, at der kan opnås en hverken for fugtig eller for tør jord i de øverste ca. 5 cm. af jorden, og med en såkaldt krummestruktur. Det er når ca. 50 pct. af jordpartiklerne er under 3 mm i diameter. Jorden må ikke klistre til traktorhjulene og jorden skal kun være løs og luftigt i sådybden. Under frøene skal jorden være forholdsvis fast, så kapilærvirkningen er genoprettet.

Efter fremspiring bør plantetallet optælles (forskellige steder i marken), og der beregnes en fremspiringsprocent.

Dårlig etablering kan imødegås ved tilpasset jordbearbejdning, ekstra opharvning, øget udsædsmængde, valg af tidspunkt for evt. pløjning og tromling efter såning.

Du kan med fordel bruge vores udsædsberegner i SAGRO-appen, som du kan hente her.

Kontakt for mere info

Niels-Kristian Knudsen

Luk (Esc)