Husk at give dine græsmarker en forårsgennemgang!

Kløvergræs Co (40)
16. marts 2023

Selvom nattefrosten og det forholdsvis vinterlige vejr, endnu ikke helt har sluppet sit greb, så bør man allerede nu overveje en gennemgang af sine kløvergræsmarker. Som økologer er kløvergræsset motoren i vores fodring og planteavl, så derfor vil en udbytteforskel på 6000-8000 FEN have stor betydning.

Det forholdsvis tørre vejr i sommeren 2022, var temmelig hårdt ved mange græsmarker, og man bør specielt have sit fokus på unge græsmarker eller nyt udlæg. En for hård afgræsning før vinter kan også i nogle tilfælde have presset græsmarksplanterne. Der kan også være tilfælde, hvor marken i pletter har været angrebet af gåsebillenslarve, hvilket vi beskrev i et lignende blogindlæg i december. Det er samtidig også en fordel at kende markens jordbundstal, når situationen skal vurderes, fx ved manglende kalkning, som kan resultere i manglende kløverplanter.

Udover et dårligere udbytte, så vil dårlige og åbne græsmarker, også være mere u-modstandsdygtige og udsatte for rodukrudt.

Den ”optimale” situation

Har du tilstrækkeligt grovfoder- eller afgræsningsareal, så bør man omlægge dårlige og åbne marker med for få planter.

En omlægning vil komme på tale, hvis græsmarken ikke kan leve op til følgende antal planter:

  • Afgræsningsmarker: 30-40 græsmarksplanter pr. meter sårække.
  • Slæt græsmarker: 20-30 græsmarksplanter pr. meter sårække.

Der kan omlægges til afgræsningsrug m. italiensk rajgræs, hvis marken skal bruges til afgræsning eller til vårsæd med efterafgrøde, hvis marken ikke skal afgræsses.

Den ”u-optimale” situation

Mange steder står man også i den situation, at det er nye udlæg, som er fejlet eller at man i det hele taget vil komme til at mangle foder- eller afgræsningsareal, hvis arealerne omlægges. Dette er nok mest relevant, ift. til slæt marker, da afgræsningsarealet i stort omfang kan reddes af en omlægning til afgræsningsrug (120 kg/ha) og med udlæg af italiensk rajgræs (20 kg/ha).

Er der i en slæt græsmark tale om mindre huller i plantebestanden, så kan man forsøge at lappe græstæppet ved i såning i marts måned med 10-15 kg pr. ha af den nuværende græsblanding eller hybrid rajgræs eller italiensk rajgræs. Dette anbefales dog som udgangspunkt ikke, da fremspiringen kan blive for dårlig.

Man bør helst kunne så med skiveskær, men under alle omstændigheder skal marken tromles efterfølgende, så frøenes jordkontakt øges.

Forsøges denne løsning bør man stadig påregne om omlægning næste år, da man kan risikere at få en græsmark med for lav en kløverandel.

Kontakt for mere info

Niels-Kristian Knudsen

Luk (Esc)