Husk ændring i reglen om udbringning af fast husdyrgødning i efteråret

Husdyrgødning
20. juli 2023

Sidste efterår kom der nye regler for hvornår, man må udbringe fast husdyrgødning/dybstrøelse. Og ændringen bestod i at der ikke længere må køres fast husdyrgødning ud til vintersæd, der etableres efter den 1. sept. Så nu er det kun muligt at bruge det forud for såning af vinterraps og græs/kløvergræsudlæg, der etableres inden 1. sept.

Gødningen skal nedbringes indenfor 4 timer, enten ved harvning eller pløjning.

Der kan ikke bringes fast husdyrgødning ud i perioden 1. sept. til 1. nov. uanset jordtype. Hvornår det så igen er tilladt afhænger af den jordtype du har.

Efter d. 1. november afhænger udbringningsperioden af jordtypen:

  • JB 7-9 må du tilføre fast husdyrgødning efter 1. november
  • JB 5-6 og 10-11 må du tilføre fast husdyrgødning efter 1. december
  • JB 1-4 må du først tilføre fast husdyrgødning efter 1. februar

Ovenstående udbringningsperioder for de forskellige jordtyper gælder både for udbringning på arealer med efterafgrøder og barjord forud for vårafgrøder. Den faste husdyrgødning skal nedbringes senest 4 timer efter udbringningen ved harvning eller pløjning.

Kontakt for mere info

Lisbeth K. Knudsen

Planterådgiver

Jeg har arbejdet som rådgiver inden for økologisk planteavl i over 12 år. Forinden har jeg været landbrugslærer i 14 år. Jeg brænder for økologien og for at formidle viden. Jeg forsøger altid at give en aktuel, brugbar rådgivning, og lægger mig i selen for at følge op på tingene, så kunderne altid får et svar. Jeg ser en stor værdi i erfaringsudveksling økologer imellem, og ønsker at medvirke til at udbygge netværket mellem dem.

Specialer:

- Naturtjek
- Grovfoder og salgsafgrøder
- Omlægning og autorisation
- EU-støtteordninger og økologiregler
- Tværfaglig rådgivning

Luk (Esc)