Hold øje med manganmangel nu!

20160527 Manganmangel Vårbyg
28. april 2023

Mange steder er vårsæden nu på vej op og derfor er det tid til at holde øje med manganmangel. Er der manganmangel i marken, som ikke bliver behandlet, kan det resultere i store udbyttetab. Manganmangel skal helst forebygges før det viser sig visuelt, da det allerede koster udbytte ved visuelle mangelsymptomer. Er der erfaring for manganmangel bør der testes for manganmangel, når planterne står med 3-4 blade. Vi har mangantestere som kan opfange mangel før de visuelle symptomer, viser sig og på baggrund af testen kan vi skrive en konsulenterklæring.

Er der ikke erfaring for udbredt manganmangel, bør man stadig holde øje med marken løbende. Manganmangel optræder for det meste på løse jorde, mangel kan derfor også forebygges ved at sikre en tilstrækkelig pakning af jorden. På lerjorde optræder manganmangel ofte først i pletter med let jord, mens det på sandjord ofte forekommer ved høje reaktionstal (over 6)

Af vårsædsarter er havre den mest følsomme, men symptomer ses først når planten har akut mangel, hvor udbyttetabet allerede er stort og mangel derfor er svært at afhjælpe. Symptomerne er rækkestillede blegvisne pletter på bladet, der knækker sammen og hænger slapt nedad. I vårbyg er symptomerne mere tydelige, hvor planten får blege lysegrønne blade med rækkestillede kanelbrune pletter.

Manganmangel kan også forekomme i ærter, om end det ikke er så udbredt. Her bliver bladene lyse mellem bladnerverne og mangel vil resultere i en forringet bælgsætning.

Afhjælpning
Der skal foreligge en konsulenterklæring før man kan behandle for manganmangel. Når man har den, kan der behandles med mangansulfat. Mangansulfat kan både fås som pulver og flydende, de flydende produkter er at foretrække, da de er lettere at arbejde med og mangansulfatpulver er desuden yderst sundhedsskadeligt, hvis det indåndes.

Optagelse af mangan i planten er bedst, hvis der er en temperatur omkring 15 ⁰C og høj luftfugtighed. I tørre perioder bør der derfor køres i morgentimerne. Der bør ikke tildeles mere end 400 gram mangan pr. behandling, da der ikke er effekt af en stor tildeling, det kan derfor være nødvendigt at gentage behandlingen efter 14 dage, hvis der problemer med mangel.

Der er i år kommet et produkt, der kan anvendes som sprede/klæbemiddel økologisk, som hedder aminosol 9. Dette bør tilsættes ved udsprøjtning, da det vil øge plantens optag af mangan ved at bryde vokslaget på planten, hvilket er særligt relevant under tørre forhold.

Kontakt for mere info

Mads Juul

Planterådgiver

Jeg er født og opvokset på en kvæggård og uddannet jordbrugsteknolog fra Erhvervsakademi Aarhus i 2020 med speciale i planteproduktion. Desuden driver jeg selv et økologisk planteavlsbrug. Mit fokus er at holde en sund økonomi i planteavlen samt at optimere indtjeningen med valg af de rette afgrøder og dyrkningsteknikker.

Specialer:

- Salgsafgrøder og frøavl
- Grovfoder
- Produktionsøkonomi
- Naturtjek og vildtpleje
- Biogas og anvendelse af afgasset biomasse

Luk (Esc)