Har kvierne græs nok?

Kvier På Græs
2. juni 2023

Maj måned har budt på dejlige solskindstimer, men usædvanlig lidt regn. Nogle steder er græsvækste allerede nu påvirket negativt af mangel på vand. På jorder, der ikke kan vandes, skal der holdes godt øje med dyrene og græsudbuddet – det gælder også ungdyrene.

Særligt kvierne kan der være en risiko for at overse, fordi de på denne tid af året normalt ikke kræver særlig fokus. Men mangler kvierne græs, så går det ud over tilvækst og trivsel. Det kan også øger risikoen for parasitinfektioner, fordi de vil græsse helt i bund og tæt på gødningsklatterne.

Udvid arealet og giv tilskudsfoder, hvis der mangler græs
Gå en tur tværs over kviernes græsareal flere gang om ugen og vurder kritisk, om der er græs nok til at sikre dem tilstrækkelig energi. Mange steder er der fortsat fin vækst i græsset, og der er ingen grund til at ændre noget på nuværende tidspunkt.

Figuren nedenfor viser anbefalet belægningsgrad ved NORMAL græsvækst på sædskiftearealer. Græsser dine dyr på vedvarende arealer, skal der dobbelt så stort areal til. Det samme er tilfældet, hvis græsvæksten falder.

Kan du udvide det areal dyrene går på, eller flytte nogle af kvierne til andre arealer, så gør det inden de begynder at mangle græs. Er det ikke muligt at udvide arealet, så skal kvierne suppleringsfodres, indtil der igen er gang i græsvæksten.

Kontakt for mere info

Solvejg Horst Petersen

Luk (Esc)