Har kvierne græs nok?

Kvier På Græs
2. juni 2023

Maj måned har budt på dejlige solskindstimer, men usædvanlig lidt regn. Nogle steder er græsvækste allerede nu påvirket negativt af mangel på vand. På jorder, der ikke kan vandes, skal der holdes godt øje med dyrene og græsudbuddet – det gælder også ungdyrene.

Særligt kvierne kan der være en risiko for at overse, fordi de på denne tid af året normalt ikke kræver særlig fokus. Men mangler kvierne græs, så går det ud over tilvækst og trivsel. Det kan også øger risikoen for parasitinfektioner, fordi de vil græsse helt i bund og tæt på gødningsklatterne.

Udvid arealet og giv tilskudsfoder, hvis der mangler græs
Gå en tur tværs over kviernes græsareal flere gang om ugen og vurder kritisk, om der er græs nok til at sikre dem tilstrækkelig energi. Mange steder er der fortsat fin vækst i græsset, og der er ingen grund til at ændre noget på nuværende tidspunkt.

Figuren nedenfor viser anbefalet belægningsgrad ved NORMAL græsvækst på sædskiftearealer. Græsser dine dyr på vedvarende arealer, skal der dobbelt så stort areal til. Det samme er tilfældet, hvis græsvæksten falder.

Kan du udvide det areal dyrene går på, eller flytte nogle af kvierne til andre arealer, så gør det inden de begynder at mangle græs. Er det ikke muligt at udvide arealet, så skal kvierne suppleringsfodres, indtil der igen er gang i græsvæksten.

Kontakt for mere info

Solvejg Horst Petersen

Kvæg- og strategirådgiver

Jeg har de sidste 20 år arbejdet med rådgivning indenfor strategi, bæredygtighed og økologisk mælkeproduktion. Jeg er opvokset på en kvæggård og er uddannet husdyrbrugs agronom. I min rådgivning tager jeg udgangspunkt i dig, dine målsætninger og det, der motiverer dig. Uanset om vi arbejder for at optimere mælke- og kødproduktion eller det handler om vision, strategi og bæredygtig udvikling af din virksomhed, så er du nøglen til succes. Jeg brænder for - sammen med dig - at arbejde for en robust udvikling af økonomien og økologien på din bedrift.

Specialer:

- Strategi og bæredygtighed
- Ledersparring og gårdråd
- Mælke- og kødproduktion
- Afgræsning og grovfoderoptimering

Luk (Esc)