Har du styr på placeringen af dine brakmarker

Efterafgrøder Co (248)
14. april 2023

En af de vigtigste afgrøder i årets markplan er arealerne med ikke produktive elementer – måske bedre kendt som brakmarker.

Brakarealerne skal udgøre mindst 4 % af dit areal i omdrift, og braklægning er et krav for at man kan få udbetalt landbrugsstøtte i 2023. Det er derfor meget vigtigt, at du har styr på, at der er tilmeldt nok brak i din ansøgning og at placeringen på markkortet stemmer med det areal, du har udtaget til brak. Reglerne for braklægning skal være overholdt fra 1. januar 2023 og det kan derfor få store konsekvenser, hvis du kommer til at pløje eller gøde en mark, der er tilmeldt som brak i din ansøgning om landbrugsstøtte.

Der er en række forskellige elementer, du kan tage i anvendelse, når du tilmelder brak og der er forskellige forpligtigelser til hvert enkelt element.

Fælles for alle tiltag er, at der ikke må udføres nogen form for landbrugsproduktion eller fjernes noget fra arealer med brak. Samtidig gælder for alle tiltag, at der ikke må foretages slåning eller afpudsning af arealet i perioden 1. maj til 31.juli

Hvis man tilmelder mere brak end de 4 % kan man søge et ekstra tilskud på 2740 kr./ha under ordningen biodiversitet og bæredygtighed.

Hvis du er i tvivl om hvor dine brakmarker er placeret eller hvilke krav der gælder så kontakt din planterådgiver.

Kontakt for mere info

Claus Østergaard

Direktør og planterådgiver

Jeg har mere end 20 års erfaring inden for økologisk planteavl. Jeg har specielt arbejdet med grovfoderproduktion, økonomi i planteavl, tværfaglig rådgivning og deltagelse i gårdråd. Jeg brænder for at udvikle de økologiske bedrifter. Vi skal have flere efterafgrøder, en bedre ressourceudnyttelse og mere selvforsyning, og vi skal producere fødevarer af høj kvalitet. Det giver bedre image og den enkelte økolog en bedre økonomi.

Specialer:

- Grovfoder
- Omlægning
- Regler
- Vanding

Luk (Esc)