Har du brug for et tillæg?

IMG 20230714 WA0001
24. august 2023

Har du brug for et tillæg?

Så er det nu ansøgningen skal sendes afsted. Ansøgningsrunden for at søge nye tilsagn om frugt/bær-tillæg og tillæg om reduceret kvælstoftilførsel til din eksisterende økologiske basistilsagn er åben og løber frem til d. 28. september 2023.

Du kan kun søge, hvis du har et eksisterende tilsagn om økologisk arealtilskud, der udløber 31. august 2024 eller 2025. Tilsagn om tillæg begynder 1. september 2023 og udløber samtidig med de eksisterende basistilsagn du har.

Du kan opnå følgende beløb i tilskud:

  • Frugt/bærtillæg: 4000 kr. pr. ha pr. år,
  • Tillæg for reduceret kvælstoftilførsel: 650 kr. pr. ha pr. år

Frugt/bær tillæg

Hvis du vil søge om et frugt/bær-tillæg skal du have et sammenhængende areal med godkendte frugt- eller bærafgrøder på minimum 0,30 ha, med samme tilskudssats og i samme markblok.

Du skal have anlagt frugt- eller bærafgrøden senest 28. april 2023 og hovedafgrøden skal opfylde minimumsplantetal, der er fastsat for den enkelte afgrøde.

Din hovedafgrøde skal være jævnt fordelt over hele marken. Marken skal anmeldes med den rigtige afgrødekode for hovedafgrøden ved ansøgning om udbetaling af tillæg. Hvis du har flere hovedafgrøder, så skal disse opdeles i delmarker.

Alle arealer med frugt/bær-tillæg skal fremstå som en plejet kultur i tydelige rækker og du må maksimalt have et ydre arbejdsareal på 5 eller 10 meter i bredden.

Tillæg for reduceret kvælstoftilførsel

For at du kan søge om tillæg for reduceret kvælstoftilførsel, skal din bedrift have et CVR-nr. og være tilmeldt Register for Gødningsregnskab senest 31/7 2024.

Et tillæg for reduceret kvælstoftilførsel betyder, at du kun må bruge maksimalt 65 kg udnyttet N pr. ha i gennemsnit på alle bedriftens harmoniarealer inklusiv også evt. ikke-økologiske arealer.

Når du i fællesskemaet for 2024 søger om udbetaling af tillægget, skal du også indsende gødningskvote- og efterafgrødeskemaet (GKEA). Du skal fremover også indberette et gødningsregnskab. Disse bilag skal altid opbevares 5 år efter udbetalingen.

Kontakt din planterådgiver om mulighederne for at søge frugt/bær-tillæg til dine arealer med frugt og bær eller få en beregning på om tillægget for reduceret kvælstoftilførsel er attraktivt for dig.

Kontakt for mere info

Gitte Hansen

Assistent

Som planteassistent er min opgave i firmaet, at assistere planterådgiverne med diverse administrative opgaver, som tilskudsansøgninger og myndighedskontakt, udarbejde materiale til kundemøder og hjælpe med det praktiske ved markvandringer og møder.

Jeg er opdateret på vejledninger, holder orden og struktur på ansøgninger og skemaer samt har fokus på detaljerne. Jeg trives med at modtage opgaver og afslutte dem til kundens tilfredshed. Da jeg er født og opvokset på et kvægbrug samt har mange års joberfaring fra grovvaresektoren, kender jeg landbrugserhvervet indgående.
Jeg er uddannet kontorassistent og jordbrugsteknolog og har fast arbejdssted på kontoret i Billund.

Luk (Esc)