Fugtig jord giver gode muligheder for at så efterafgrøder

20220915 155542
28. juli 2023

Med den seneste tid store mængder nedbør er der gode muligheder for at få etableret efterafgrøder efter høst. Selvom det lige nu ser ud til at trække ud med at komme rigtigt i gang med at høste er der mange steder marker, der allerede er høstet til grønkorn eller helsæd. Her kan ventetiden udnyttes til at få etableret tidlige efterafgrøder. Det gælder om at få etableret eftergrøderne så hurtigt som muligt. Dermed kan august måneds lys og varme udnyttes til at få produceret noget kulstof og fastholde kvælstof, fosfor og kalium i de øverste jordlag til gavn for næste års afgrøde. Ved etablering i starten af august kan der både være bælgplanter, græs, korn og korsblomstrede arter i blandingen med efterafgrøder. Jo flere forskellige arter jo store er chancen for en stor tørstofproduktion i efteråret. Der skal naturligvis samtidig tages hensyn til sædskiftet, så eftergrøder ikke er med til at opformere sygdomme, der senere kan angribe hovedafgrøder som raps, hestebønner og ærter.

Pligtige efterafgrøder skal etableres senest den 20. august og ændringer skal indberettes til landbrugsstyrelsen senest den 10. september. I det tørre forår er mange ting, der ikke er gået efter planen. Det er nu du skal tjekke hvilke marker, der er indberettet med pligtige efterafgrøder, så indberetningen kan justeres inden fristen udløber den 10. september. Hvis det ved en kontrol konstateres, at du har færre hektar med efterafgrøder, end det der blev indberettet i foråret, kan det betyde med bøde. Kravet om pligtige efterafgrøder er samtidig omfattet af reglerne om krydsoverensstemmelse (KO).

Kontakt for mere info

Claus Østergaard

Direktør og planterådgiver

Jeg har mere end 20 års erfaring inden for økologisk planteavl. Jeg har specielt arbejdet med grovfoderproduktion, økonomi i planteavl, tværfaglig rådgivning og deltagelse i gårdråd. Jeg brænder for at udvikle de økologiske bedrifter. Vi skal have flere efterafgrøder, en bedre ressourceudnyttelse og mere selvforsyning, og vi skal producere fødevarer af høj kvalitet. Det giver bedre image og den enkelte økolog en bedre økonomi.

Specialer:

- Grovfoder
- Omlægning
- Regler
- Vanding

Luk (Esc)