FRIST FOR INDBERETNING AF EFTERAFGRØDER

Olieræddike (1)
31. august 2023

Det er snart sidste frist for indberetning og ændringer af dine efterafgrøder!

Vi nærmere os med hastige skridt d. 10. septemberog og dermed sidste chance for at ændre i indberetningen af efterafgrøder i 2023.

Langt de fleste har fået høsten i hus. Der er også blevet sået mange efterafgrøder omkring d. 20. august. De udlæg, der blev sået i foråret, er også overlevet nogle steder. Men har du tjekket, at der er efterafgrøderne i de marker, som vi indbrettede med efterafgrøder i foråret?

Hvis udlægget er tørret væk i sommerens tørke eller efterafgrøderne ikke er blevet sået efter høst, så er det lige nu, du skal kontakt din planteavlsrådgiver. Vi kan hjælpe med at få indberetningen tilpasset og indsendt igen.

Men skyn dig - fristen for at indberette ændring af efterafgrøder er søndag d. 10. september og skal vi nå at hjælpe dig, så skal du kontakte os senest fredag d. 8. september.

Kontakt for mere info

Peter Pinstrup

Planterådgiver

Jeg er opvokset på et planteavlsbrug og har efterfølgende uddannet mig til landmand. Efter min uddannelse i 2016 har jeg arbejdet med planteavl på forskellige planteavlsbrug i Danmark og i udlandet.

I 2022 er jeg blevet færdiguddannet som professionsbachelor med speciale i planteproduktion.

Specialer:

- Salgsafgrøder og grovfoder
- Efterafgrøder
- Jordfrugtbarhed
- Certificeret i ESGreen tool, markbrug. Rådgivning omkring klima og klimahandlingsplaner

Luk (Esc)