Foderbeholdninger under pres

20230614 105014
16. juni 2023

Hvordan får du mere grovfoder på lager?

Tørken har for alvor gjort sit indtog og grovfoderbeholdningerne er under pres.

Derfor er overvejelserne om, hvordan kornmarkerne skal høstes aktuelle. Skal det være grønkorn, helsæd eller modenhed?

De generelle anbefalinger herfra, set fra stald og mark, ser sådan her ud:

Uvandet byg med kl.græs udlæg: Tag det som helsæd, fremfor grønkorn. Udlægget har det hårdt, men kornet giver skygge. Høstes marken nu vil udlægget brænde helt af, så længe der ikke er kommet vand og solen bager. Ved helsæd skal kernernes indhold være dejagtige og selvom kernerne bliver små, så er udbyttet og foderværdien højere, end hvis det bliver taget som grønkorn.

Vær meget obs på at helsæd bliver høstet rettidig. Kernerne må ikke blive hårde, så forringes fordøjeligheden.

Uvandet havre: Skal det bruges til kreaturer, er det mest optimalt at tage det som grønkorn, men det giver større mængde, hvis det står til helsæd. Og er der udlæg, så er chancen for at det overlever større ved at lade det stå.

Uvandet byg/ært: Høst når bælgene er udviklet på ærterne.

Vandet vårbyg: Tag det som helsæd, hvis der er behov for det som grovfoder. Optimalt vandes korn indtil kernernes indhold er dejagtig. Hvis der er udlæg, så søg for at vande op inden du høster. Udlægget må ikke mangle vand, når dæksæden fjernes.

Vandet byg/ært: Hvis det skal være til helsæd, så høst når byggens kerner er dejagtige. Er der overvejende ærter i blandingen, så høst når bælgene er udviklet.

Vinterrug til helsæd kan også være en nødvendighed, hvis byg og havren er brugt til grovfoder. Når rugens stængel høstes som en del af helsæd, har det en større foderværdi end modent rughalm, og dyrene æder det hellere end rughalm.

Lupin/vårhvede kan være den sidste mulighed. Vi kender ikke kvaliteten, af den ensilage der bliver, men formoder, den er tung fordøjelig.

Tidlig høst giver mulighed for såning af en ny afgrøde, når der er kommet vand. Så evt. en blanding af vårbyg, havre og vikke, som kan høstes til helsæd i efteråret. Sommerbyg er også en mulighed, her er dog større risiko for meldug. Hvor sædskiftet tillader det, kan ærter også tages med.

Kontakt for mere info

Lisbeth K. Knudsen

Planterådgiver

Jeg har arbejdet som rådgiver inden for økologisk planteavl i over 12 år. Forinden har jeg været landbrugslærer i 14 år. Jeg brænder for økologien og for at formidle viden. Jeg forsøger altid at give en aktuel, brugbar rådgivning, og lægger mig i selen for at følge op på tingene, så kunderne altid får et svar. Jeg ser en stor værdi i erfaringsudveksling økologer imellem, og ønsker at medvirke til at udbygge netværket mellem dem.

Specialer:

- Naturtjek
- Grovfoder og salgsafgrøder
- Omlægning og autorisation
- EU-støtteordninger og økologiregler
- Tværfaglig rådgivning

Luk (Esc)