Fællesskema 2023 - Hvad kan ændres frem til ændringsfristen d. 23/5?

Markplanlægning
28. april 2023

Fredag den 28. april er sidste frist for rettidig indsendelse af fællesskemaet for 2023. Derefter er det muligt at udføre ændringer frem til ændringsfristen udløber tirsdag den 23. maj.

Og hvad kan der så rettes i perioden frem til den 23. maj?

Frem til ændringsfristen er det muligt at;

  • Opskrive arealer og tilføje marker, du har haft rådighed over den 28. april.
  • Nedskrive og tage marker ud af ansøgningen.
  • Ændre arealer for de 4 % ikke produktive elementer (brak), samt op- og nedskrive arealerne.
  • Ændre afgrødekode. Den afgrøde der skal indberettes, er den afgrøde som reelt er på marken indenfor perioden 15. maj til 25. juli. Efter 23. maj kan der ikke ændres afgrøder i fællesskemaet!
  • Der kan tilføjes marker til bioordningerne, når blot der er ansøgt til mindst én mark den 28. april i den ønskede ordning.
  • Nye eller ”glemte” marker med økologi- eller plejegræs tilsagn kan tilføjes med anmodning om udbetaling af tilskud.
  • Producentskifte af marker med økologi- eller plejetilsagn skal indsendes senest den 23. maj. Selvom producentskiftet kan indsendes frem til den 23. maj, skal overdragelsesdatoen/rådighedsdatoen altid være senest den 28. april.
  • Ansøge om slagte- og kopræmie i 2023.
  • Indsende forsinket ansøgning. Der fradrages 1 % i støttebeløbet, for hver dag ansøgningen er forsinket i forhold til 28. april.

Kontakt for mere info

Lisbeth K. Knudsen

Planterådgiver

Jeg har arbejdet som rådgiver inden for økologisk planteavl i over 12 år. Forinden har jeg været landbrugslærer i 14 år. Jeg brænder for økologien og for at formidle viden. Jeg forsøger altid at give en aktuel, brugbar rådgivning, og lægger mig i selen for at følge op på tingene, så kunderne altid får et svar. Jeg ser en stor værdi i erfaringsudveksling økologer imellem, og ønsker at medvirke til at udbygge netværket mellem dem.

Specialer:

- Naturtjek
- Grovfoder og salgsafgrøder
- Omlægning og autorisation
- EU-støtteordninger og økologiregler
- Tværfaglig rådgivning

Luk (Esc)