Etableringsstøtte til unge jordbrugere

Erfa Ben
1. februar 2023

Det er blevet tid for at lave den årlige EU-ansøgning og der er i år mange ting som er nyt. En af de ting der er blevet ændret, er det tilskud, der gives til unge jordbrugere, der er nyligt etableret eller som er i gang med at etablere sig.

Tidligere har der været givet et tilskud, som har fulgt hvor mange hektar man dyrkede, dog op til en grænse på 90 hektar. I den gamle ordning fik man 1100 kr./ha om året til de max 90 hektar. Det kunne man få i maksimalt 5 år.

I den nye ordning er det ikke hektar men arbejdstimer, der er afgørende for om man kan få støtten eller ej. Beløbet får man udbetalt på en gang og ikke over 5 år. En nyetableret person under 41 år kan således, hvis der er et arbejdsbehov på over 1665 timer om året få udbetalt ca. 745.000 kr. Har man været en del af den tidligere ordning i 4 år eller mindre kan man således måske søge den nye ordning.

Tag fat i din rådgiver hvis du hidtil har søgt ung landmandsstøtte og få afklaret, om det stadig er noget der kan søges. Er du nyetableret eller i gang med etablering, så få afklaret om det er en mulighed.

Kriterier for etableringsstøtten:

Kontakt for mere info

Peter Pinstrup

Planterådgiver

Jeg er opvokset på et planteavlsbrug og har efterfølgende uddannet mig til landmand. Efter min uddannelse i 2016 har jeg arbejdet med planteavl på forskellige planteavlsbrug i Danmark og i udlandet.

I 2022 er jeg blevet færdiguddannet som professionsbachelor med speciale i planteproduktion.

Specialer:

- Salgsafgrøder og grovfoder
- Efterafgrøder
- Jordfrugtbarhed
- Certificeret i ESGreen tool, markbrug. Rådgivning omkring klima og klimahandlingsplaner

Luk (Esc)