Efterafgrøder må nu nedpløjes

Pløjning Rettet (1)
27. oktober 2023

Pligtige efterafgrøder må destrueres fra den 20. oktober, men i de fleste tilfælde vil det give god mening at lade dem gro videre et stykke tid. Så længe jordtemperaturen er over 5 grader, vil der stadig være biologisk aktivitet i jorden og der vil blive mineraliseret kvælstof, der potentielt kan udvaskes, hvis der ikke er en efterafgrøde.
På tunge lerjorde bør der i de fleste tilfælde udføres en vinterpløjning, ideelt når jordtemperaturen nærmer sig de 5 grader, men man bør også tage forbehold for føret. Har man efterafgrøder uden kløver og med en høj andel veludviklet græs eller frøgræs, der skal omlægges, bør der også udføres en forholdsvis tidlig pløjning, da omsætningen af græstørven tager lang tid og binder meget kvælstof i processen.

Sandjorde bør ikke pløjes før foråret. Risikoen for udvaskning er stor, er der tale om de ovenstående tilfælde med græs, så bør der dog pløjes tidligt. Vinterpløjning besværliggør og udelukker stort set muligheden for nedfældning af gylle i foråret. På lettere lerjorde kan man derfor vælge at udføre en forårspløjning.

Kontakt for mere info

Mads Juul

Planterådgiver

Luk (Esc)