Efterårsudlæg af kløvergræs og iblanding af vintervikke

Efterårsudlæg Poc
11. august 2023

Efter tørken i maj-juni er der på mange kvægbrug behov for opbygning af grovfoderlagrene.

Efter høst af helsæd er det nu mulighed for at lave en god kløvergræsmark ved såning i perioden 10-20 august. Udsættes såningen til efter 20. august vil kløveren udvintre, hvis det bliver en kold vinter.

Der laves et perfekt, jævnt og fast så bed. Der sås på 12 cm`s rækkeafstand eller mindre, med en udsædsmængde på 20-26 kg/ha. Efter såningen er det nødvendigt med tromling og stensamling.

Da vi satser på en god tæt kløvergræs mark, kan det være svært at finde sten i græsset til foråret, når der kan køres på marken.

Vi har nu 3-5 års erfaringer med iblanding af 10 kg Vintervikke (Sandvikke) ved såning her i august. Vi er bekendte med at DLF har sorten Villana og DSV har sorten Rea. De to sorter har vi gode erfaringer med.

Vælg altid vintervikke for at undgå kraftig vækst i efteråret og efterfølgende udvintring.

Vi ser mange gode vikke - kløvergræs marker til slæt. Vi ser desværre også enkelte marker, hvor vintervikken er blevet for kraftig i efteråret. Det er ofte i tidligt såede marker.

Med vores nuværende erfaringer, kan man undlade at iblande vikker her i de tidligst såede marker. Skal der sås flere marker, kan man starte med at så afgræsningsmarkerne uden vikke. Ved såning i perioden 15.-25. august er risikoen for kraftig vækst i efteråret reduceret betydeligt.

Kontakt for mere info

Poul Christensen

Planterådgiver

Den bedste rådgivning bliver givet i marken. Afgrøder og efterafgrøder skal være velvalgte i forhold til dyrkningsforholdene i hver enkelt mark. Jeg er drevet af at forbedre resultaterne i økologisk landbrug, og jeg er meget optaget af, at landmanden skal producere de afgrøder, der er efterspørgsel på. Derfor er jeg ofte i kontakt med de grovvarefirmaer, der køber afgrøder af planteavlere.

Specialer:

- Frøproduktion og raps
- Gødning
- Grovfoder
- Produktionsøkonomi mark
- Rådgivning i marken

Luk (Esc)