Dit markbesøg betaler sig!

Billede (2)
4. maj 2023

”Maj kulde gør laderne fulde”!

Dette var et udtryk, som man hørte før i tiden, som spådom for høstens resultat, når maj måned havde været kølig. Om udsagnet vil passe på høsten for 2023, er nok stadig for tidligt at sige noget om.

Til gengæld bør man nu i perioden april til juni få sig et markbesøg!
Det er her de største indsatser kan gøres, og samtidig er det muligt at få evalueret forårsarbejdet. Det er fx afgørende for et højt udbytte, at fremspiringen er ensartet, og svarer til den mængde kerner, der er sået.

Emner der kan diskuteres på et markmøde i denne periode:

  • Vurdering af plantetal
  • Slætstrategi
  • Opstart af vanding
  • Manganmangel
  • Ukrudtsbekæmpelse
  • Gødning
  • Sædskifte og markplan
  • Regler

Igen mennesker kan overskue alle hensyn på en gang, og derfor vil det ofte være givtigt, -også økonomisk, at der tages en sparringspartner med på råd, i dette tilfælde din planterådgiver. Om det skal være den samme rådgiver, som du brugte året før, bestemmer du selv.

”Hvis ingen ting man viste, var det let at være klog!”

Dette er et andet udtryk fra sangen ”Jeg ejer både mark og eng” i højskolesangbogen.
I den forbindelse kan det siges, at selv en dygtig og klog landmand kan have behov for indspark udefra, da beslutningerne bliver mere og mere komplicerede, des mere opmærksom man er på dem!

Så kontakt os for et markbesøg!
Det koster måske 15 hkg. korn nu, men giver oftest mange flere hkg. korn til høst på grund af bedre beslutninger!
En manglede mangansprøjtning kan koste 50% af udbyttet i vårbyg, hvilket måske er 4.000 kr. pr. ha eller 20 hkg./ha.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Kontakt for mere info

Niels-Kristian Knudsen

Luk (Esc)