Det er ikke lige til at se det, hvis man ikke lige ved det

Blog Ekr 260523
26. maj 2023

Marken ligner på afstand alle andre marker med vårkorn. Men går man tættere på, er der forskel på bladene. Rodsystemet på de enkelte planter viser også forskelle. Sortsblandinger er både mere robuste og giver et merudbytte. Men på denne mark er der taget et step op. Arterne er blandet.

Vårbyg, havre og vårhvede står side om side. - At blande arterne er at tegne en forsikring mod uforudsigelige vejrforhold og varierende jordbundsforhold i de enkelte marker – og så øger det biodiversiteten. Indtil videre har blandingen klaret mangantesten. Nabomarkerne med økologisk vårbyg har ved test et underskud af mangan, mens blandingen ikke har.

Blandinger af korn og bælgsæd komplementerer hinanden rigtig godt. Samdyrkningen betyder bedre udnyttelse af lys, vand og næringsstoffer. Ukrudtet trykkes og mængden af skadedyr og sygdomme i forhold til rene bælgsædsmarker mindskes.

Spørgsmålet er om artsblandingen af vårkorn vil opnå de samme synergier? Erfaringerne med at blande vårbyg og havre er gode. Men evner de tre arter at udnytte de forskellige overjordiske og underjordiske rum er til fulde og vil det resultere i et merudbytte til foder siloen? – Vi følger marken tæt.

Kontakt for mere info

Erik Kristensen

Planterådgiver

Jord er min passion, og jeg har forstand på gødning og dyrkning i teori og i praksis. Samspil er min indgangsvinkel, og helheden mit mål. Jeg medvirker gerne ved strategimøder, og har god erfaring med holdninger som udviklingsfaktor. Fra april er jeg med sikkerhed at finde i marken, hvor jeg formidler min spidskompetence: biologisk indsigt.

Specialer:

- Jordbearbejdning
- Klima og klimahandlingsplaner
- Grovfoder
- Korn/frø
- Næringsstoffer

Luk (Esc)