Blindstrigling af korn- og bælgsæd nærmer sig

Jord Blog 120423
12. april 2023

Mange steder er der kommet gang i såningen af vårsæd her i påsken!
I 2022 var vi næsten færdig med såning 1. april, men det forholdsvis våde marts vejr har i år forsinket arbejdet.

Til trods for dette, så bør man allerede nu have en plan for ukrudtsbekæmpelsen, fordi den lidt senere etablering kan resultere i mere fremspirende frøukrudt. Nå jeg i denne blog vil beskrive ukrudt, så er det altså fremspirende tokimbladet frøukrudt, der tales om og ikke rodukrudt!

Generelt blindstrigling
Man skelner mellem blindharvning, der udføres før afgrødens fremspring og ukrudtsharvninger, der udføres efter fremspiring. En veludført blindharvning eller ukrudtsharvning kan uskadeliggøre op til 90 pct. af det fremspirende ukrudt, hvilket gør en blindharvning særligt vigtig.

De fleste ukrudtsfrø spirer fra jordens øverste 3 cm, og så længe de små spirer ikke har fået kimblade, skal der kun en meget lille mekanisk påvirkning til, før de dør eller udtørrer.

Korn
Der skal helst strigles, inden kornet er brudt frem. Havre er set mere følsom for kørsel inden fremspiring.

Strigling på 1. bladstadiet frarådes normalt, da det forudsætter langsom kørsel. Er det den vanskelige agersennep, man går efter, er det dog nødvendigt at køre ofte med 5–7 dages mellemrum. I tørt vejr er set gode resultater. I fugtigt vejrlig frarådes det.

Bælgsæd
Vær ekstra forsigtig med blindharvning af bælgsæd under fremspiring, da spirerne kan knække. Strigling af lupiner skal gøres med forsigtighed. Lupiner er mere følsomme end ærter og hestebønner, fordi lupiner i modsætning til de andre sås mere øverligt, og den skyder kimbladene op. Indtil kimplanten er godt rodfæstet kan den nemt rives løs, og det tåler den ikke. Så blindstrigling skal foretages på det tidlige tidspunkt som vist på billedet.

Omvendt kan hestebønner og ærter, som sås langt dybere, blindstrigles hyppigere og mere konsekvent den første tid efter såning.

Kontakt for mere info

Niels-Kristian Knudsen

Luk (Esc)