Bio-ordninger 2023 - hvad må du gøre nu?

Kløvergræs (1)
3. oktober 2023

2023 har været første ansøgningsår med den nye CAP-reform og bioordningerne. Ansøgningsåret for bioordningerne følger kalenderåret og gælder derfor fra 1. januar til 31. december.

Vi har samlet en oversigt over de bioordninger, hvor du i resten af 2023 skal være opmærksom på dine forpligtelser og frister du skal overholde, hvis du har søgt under en af ordningerne.

Hvis du HAR eller PLANLÆGGER at lave en aktivitet, som ikke er nævnt i skemaet, på de marker, som er omfattet af en bioordning med forpligtigelser i resten af 2023, så er det vigtigt, at du giver din planterådgiver besked hurtigst muligt. Du kan stadig nå at annullere ansøgningen om støtte til bioordningerne, så du undgår en sanktion.

Er du i tvivl, om du har søgt en af de nye bioordninger i 2023, så kan du tjekke det i dit fællesskema for 2023 eller kontakte din planterådgiver.

Kontakt for mere info

Gitte Hansen

Assistent

Som planteassistent er min opgave i firmaet, at assistere planterådgiverne med diverse administrative opgaver, som tilskudsansøgninger og myndighedskontakt, udarbejde materiale til kundemøder og hjælpe med det praktiske ved markvandringer og møder.

Jeg er opdateret på vejledninger, holder orden og struktur på ansøgninger og skemaer samt har fokus på detaljerne. Jeg trives med at modtage opgaver og afslutte dem til kundens tilfredshed. Da jeg er født og opvokset på et kvægbrug samt har mange års joberfaring fra grovvaresektoren, kender jeg landbrugserhvervet indgående.
Jeg er uddannet kontorassistent og jordbrugsteknolog og har fast arbejdssted på kontoret i Billund.

Luk (Esc)