Afgræsningsmarken er klar – er du?

20230411 084214
14. april 2023

Foråret har ladet vente lidt på sig. Men græsset er godt i gang, mange steder. Det kalder derfor snart på nogle køer.

De første køer er kommet på græs, og der har været behov for at reducere i fuldfoder på stald. Selv om der ikke ser ud til at være ret meget at komme efter, så finder køerne noget alligevel. Ellers ville der ikke være behov for at reducere i staldfoder. På billedet ses en kløvermark til afgræsning, som er ved at være klar. Køerne kom på den torsdag i denne uge.

Der sker ikke noget ved at køerne kommer tidligt på græs. Hellere komme lidt tidligt ud, end at de kommer for sent ud. Kommer de for sent ud, bliver det en brat overgang, med et voldsomt foderskifte. Og kommer der meget gang i græsset kan køerne måske ikke få det græsset i bund, og dermed kan du risikere, at der kommer tidlig stængelvækst. Kommer køerne ud før der er fuld bid i græsset, kan du altid supplere med foder i stalden. Er du i tvivl om det er for tidligt, så luk dem ud nogle timer dagligt, i en periode. Så er både du og dine køer klar, når græsset eksploderer.

Kontakt for mere info

Hans Lund

Kvægrådgiver

Mine kolleger har givet mig tilnavnet 'græsdoktoren', fordi mine specialer ligger i feltet afgræsning og græsmarksstyring. Herunder hører også at få afgræsning og malkerobotter til at spille sammen på de økologiske kvægbedrifter, så malkesystemet ikke forhindrer, at køerne henter mest muligt godt græs i marken. Jeg rådgiver også om får og andre små drøvtyggere.

Specialer:

- Mælkeproduktion
- Små drøvtyggere
- Forlænget laktation
- AMS og afgræsning
- Får

Luk (Esc)