Afgræsning rug – hvornår og hvordan

20230517 121201 Resized
24. maj 2023

Mange har gode erfaringer med forårssået vinterrug til afgræsning. Det kan være både med rajgræs og kløvergræsudlæg. Når det kommer til afgræsning af afgrøden, er der ingen forskel. De første er i gang med afgræsning af rugen.

Start afgræsning allerede medio maj ved såning 1. april. Typisk går der ca. 6 uger fra såning til afgræsning – selvfølgelig afhængig af vækstbetingelser.

Begynd tidligt når rugen har 6-8 skud/plante eller ved en højde på 10-15 cm. Det er normalt medio maj ved såning 1.april. Rugen afgræsses med kort interval på 5 dage. Hvis rugen bliver for lang, nedsættes ædelysten. Efter 10-14 dages hviletid bliver rugen ofte angrebet af meldug og/eller rust og køernes ædelyst falder markant. Rugen afpudses efter behov mod ukrudt og vraggræs omkring kokasser. I juli kommer der sporadisk stængeldannelse i vraggræspartier. Rugen kan indgå i daglig afgræsning med andre græsmarker.

Som det fremgår at tabellen, har analyser fra tidligere år vist høje proteinindhold i rug til afgræsning. Hvis muligt, skal der tages hensyn til det i foderplanen. Samtidig er der målt høj fordøjelighed, hvilket gør, at du skal være opmærksom på, at der ikke overforsynes med energi og protein i stalden. Med hensyn til mineraler, ligner rug ikke kløvergræs. Der er lavere calcium og natrium. Til gengæld er der højere kalium, som du ikke kan gøre noget ved. Men for at forholdet mellem kalium og natrium ikke bliver for skævt, skal du tildele ekstra fodersalt. Mængden afhænger af hvor meget rug du afgræsser. Hellere tildele for meget salt end for lidt.

Er du i tvivl, så kontakt din rådgiver i ØkologiRådgivning Danmark.

Kontakt for mere info

Hans Lund

Kvægrådgiver

Mine kolleger har givet mig tilnavnet 'græsdoktoren', fordi mine specialer ligger i feltet afgræsning og græsmarksstyring. Herunder hører også at få afgræsning og malkerobotter til at spille sammen på de økologiske kvægbedrifter, så malkesystemet ikke forhindrer, at køerne henter mest muligt godt græs i marken. Jeg rådgiver også om får og andre små drøvtyggere.

Specialer:

- Mælkeproduktion
- Små drøvtyggere
- Forlænget laktation
- AMS og afgræsning
- Får

Luk (Esc)