Adgang til græsning i græsningsperioden

Køer Græs
7. april 2023

Sidste år i 2022 kom en ny vejledning til økologisk jordbrug og dermed også en anden vejledning omkring afgræsning. Nu er det jo sådan med vejledninger, de skal tolkes og indtil der ligesom kommer nogle præciseringer kan man blive i tvivl om tolkningen.

I denne uge er Landbrugsstyrelsen kommet med en længe ventet præcisering/beskrivelse af afgræsning ud fra sidste sommers kontrolbesøg. Det er ikke fordi den giver alle svar, slet ikke, men det er et skridt videre i hvordan teksterne skal læses.

Økologiske kreaturers adgang til græsning i græsningsperioden (lbst.dk)

Hvis du ikke allerede har læst den, vil jeg opfodre dig kraftigt til og gøre her inden kvæg kommer på græs lige om lidt. Det er meget vigtigt at være afklaret i sine argumenter for hvorfor/hvordan den enkelte gør på sin ejendom, ud fra de rammer der er.

God problemfri afgræsning 2023

Kontakt for mere info

Erik Andersen

Kvægrådgiver

Jeg har arbejdet med økologirådgivning siden 1993. Mit faglige udgangspunkt er i økologisk mælke- og kødproduktion. Jeg har haft den glæde at hjælpe mange ind i økologisk produktion, hvor jeg lægger vægt på at skabe værdi, holdbare løsninger og god økonomi. Jeg brænder for at udfordre dig på dine resultater, skabe økologisk udvikling og gode rammer for økologer i Danmark.

Specialer:

- Tyre-, stude- og ammekoproduktion
- Bedriftsudvikling
- Mælkeproduktion
- Omlægning

Luk (Esc)