Vekselhvede kan sås indtil udgangen af november

IMG 20220520 WA0000
11. november 22

Husk dog at kvaliteten af såbedet fortsat skal være i top.

Vintersædssåningen er ved at være slut, så hvis der skal sås mere korn i 2022 skal det være vekselhvede.

Vekselhvede er vårhvede sået om efteråret. Det giver et højere udbytte og mindre ukrudt end vårhvede sået om foråret. Samtidig er risikoen for tab efter angreb af bygfluens larve mindre. Den sene såning kan gøre vekselhvede til et brugbart alternativ, hvor sædskiftet ikke tillader havre, på sandede jorder med erfaring for et højt ukrudtstryk af forårsfremspirede arter som hanekro, pileurter og agerkål. Proteinindholdet vil være lavt, så hvis målet med dyrkningen er brødhvede skal man vente med såning til foråret.

Hvis man overvejer vekselhvede er det fortsat meget vigtigt, at markarbejdet kan udføres i tør jord, så der kan laves et tilfredsstillende såbed. Udsædsmængden skal øges til mellem 450 og 500 pl./m2. Det vil ved en tusindkornsvægt på 50 betyde, at udsædsmængden skal være 280-300 kg/ha.

Egnede sorter der pt. er til rådighed er Thorus og Allondra.

Billede: Vellykket mark med vekselhvede. Foto: Mads Juul, ØkologiRådgivning Danmark

Kontakt for mere info

Claus Østergaard

Direktør og planterådgiver

Jeg har mere end 20 års erfaring inden for økologisk planteavl. Jeg har specielt arbejdet med grovfoderproduktion, økonomi i planteavl, tværfaglig rådgivning og deltagelse i gårdråd. Jeg brænder for at udvikle de økologiske bedrifter. Vi skal have flere efterafgrøder, en bedre ressourceudnyttelse og mere selvforsyning, og vi skal producere fødevarer af høj kvalitet. Det giver bedre image og den enkelte økolog en bedre økonomi.

Specialer:

- Grovfoder
- Omlægning
- Regler
- Vanding

Luk (Esc)