Vær ekstrem opmærksom på knusning/valsning i forbindelse med crimpning

Dårlig Crimpning!
24. februar 2022

Vi ser det desværre hvert år, blandingskorn og protein der ikke er knust tilstrækkelig i forbindelse med lagring, efter tilsætning af syrer.

Vi kan ikke gøre nok opmærksom på, at korn og proteiner skal være knækket eller knust for at køerne kan få tilstrækkelig ud af det ved opfodring. Med den passagehastighed højt ydende ko har, kan hun ikke udnytte det tilstrækkelig, hvis det ikke er tilstrækkelig formalet. Resultatet er ufordøjet korn/proteiner kommer bagud af koen, altså en dårlig udnyttelse og tab er energi og protein.

Crimpning sker i et lukket system, hvor maskine og lagerpose er koblet sammen. På den måde ses det behandlede korn-hestebønner-lupiner m.m. ikke før posen er fyldt og det er ret katastrofalt at opdage det er gået galt, når arbejdet er gjort. Er du en af dem, som ikke syntes det er valset/formalet godt nok når du starter opfodring, så tag fat i maskinstationen, der har lavet det. Det er vigtigt, de er bekendt med det arbejde de har lavet og ikke hører det ad omveje.

Systemet er godt nok hvis arbejdet er gjort godt hele vejen igennem. Billedet viser en knusning (eller mangel på samme!) udført af en Gerringhoff crimper, som absolut ikke har været indstillet korrekt. Det er både lupiner og hestebønner, som ikke er knækket her.

Kontakt for mere info

Erik Andersen

Kvægchef og kvægrådgiver

Chef for kvæg og økonomi. Jeg har arbejdet med økologirådgivning siden 1993. Mit faglige udgangspunkt er i økologisk mælke- og kødproduktion. Jeg har haft den glæde at hjælpe mange ind i økologisk produktion, hvor jeg lægger vægt på at skabe værdi, holdbare løsninger og god økonomi. Jeg brænder for at udfordre dig på dine resultater, skabe økologisk udvikling og gode rammer for økologer i Danmark.

Specialer:

- Tyre-, stude- og ammekoproduktion
- Bedriftsudvikling
- Mælkeproduktion
- Omlægning

Luk (Esc)