Væn dig til ESG

Bæredygtig
26. januar 2022

Du har som virksomhedsejer altid været vant til, at nye vilkår og begreber opstår, som påvirker hverdagen. Nu skal du til at vænne dig til et nyt begreb ESG

Alle virksomheder skal i fremtiden til at indberette/aflægge ESG afrapportering. En ESG afrapportering behandler tre områder:

E: Environmental (miljø)

Klima, miljø, natur, frugtbarhed og biodiversitet. Herunder også optimal ressourceanvendelse, vand- og luftkvalitet – hvad gør du på området? (udtagning af jord, biodiversitetspleje mv.)

S: Social

Lokal forankring, medarbejder trivsel og dyrevelfærd – hvad gør du på disse områder? (åbent landbrug, besøgslandbrug mv., personaleture, arbejdsforhold, socialt ansvar)

G: Governance (ledelse)

Virksomhedsledelse, økonomiske nøgletal, brug af gårdråd, efteruddannelse mv. – hvad gør du på området?

Til at starte med vil det mange steder være et spørgsmål om at gøre en status på ovennævnte områder, men på sigt vil udviklingen blive, at du skal opsætte målsætninger på forskellige områder for at forbedre din ESG.

I dag er der ikke et ESG-tal (facit = resultat) men alle forventer, at det kun er et spørgsmål om tid, før det vil være tilfældet

Der er ingen eller begrænsede krav endnu på området, men du skal være forberedt på, at dine finansielle samarbejdspartnere inden længe vil efterspørge dem ved dig, da de også som virksomhed skal indberette deres ESG rapport.

Hvorfor vil ESG være en del af fremtiden?

Specielt i den finansielle branche vil det at kunne fremlægge en ESG rapport være adgangsgivende for at skaffe kapital – og derfor skal du også forvente, at det vil påvirke dig som virksomhedsejer.

Derfor indstil dig på, at du i fremtiden både skal aflægge en økonomisk afrapportering (regnskab) til dine finansielle samarbejdspartnere lige såvel som en ESG.

Hvad kan jeg personligt få ud af en ESG?

Ud over adgang til kapital kan en ESG give dig et bredere perspektiv på din virksomhed end et økonomisk regnskab alt andet lige kan. Hvordan du mere helhedsorienteret bringer din virksomhed frem til kommende generationer.

Er du interesseret i at høre mere, så kontakt mig eller allerbedst mine kollegaer i SAGRO:

Rasmus Gøther Frost, Klima- og bæredygtighedsrådgiver (tlf. 96296633)

Marlene Roswall Hansen, Driftsøkonomiassistent (tlf. 76602336)

Arne Westergaard, virksomhedsrådgiver (tlf. 76602148)

Kontakt for mere info

Søren Elnegaard

Driftsøkonomirådgiver

Jeg er uddannet agrarøkonom og merkonom i økonomistyring. Jeg er den rette, hvis du mangler en stifinder i junglen af tal for din bedrift. I tæt dialog med dig, skaber vi fremdrift og overblik på din bedrift.

Specialer:

- Budgetter
- Etablering
- Rentabilitetsberegninger
- Benchmarking

Luk (Esc)