Udbud af økologiske gødninger

Gylle Udk¢Rsel
25. november 2022

Der er et forholdsvist bredt udvalg af gødninger, som økologer kan anvende. Vi har tidligere beskrevet de forskellige svovl- og kaliumgødninger, som udbydes. SVOVL- OG KALIUMGØDNING BØR SIKRES NU

Planlægger man at skulle bruge en svovl- eller kaliumgødning vil det være en god ide at hjemtage tilbud på gødningerne, da vi hører om prisforskelle mellem udbyderne.

Der udbydes også en række kvælstofholdige gødninger, som den nye YaraSuna eller de forskellige Øgro produkter samt andre lignende produkter. Fordelen ved disse produkter er den, at de, i de nye brancheanbefalinger, ikke tæller med i lofterne for konventionel husdyrgødning på henholdsvis 43 og 65 kg N/ha. Det vil sige, at hvis man for eksempel har en kvote på 107 kg. N/ha og kan modtage konventionel afgasset gylle op til 65 kg. N/ha, så kan man gøde op til 107 kg. N/ha med for eksempel Øgro.

I landsforsøg er det klarlagt, at Øgro virker på niveau med svinegylle i forhold til udbytterespons. Generelt er det dog ret dyre produkter, som korn har svært ved at betale for.

Har man gylle til rådighed, er det ikke økonomisk relevant at anvende supplerende kvælstofholdige gødninger. Har man ikke gylle eller kun begrænsede mængder, så er det relevant at overveje alternativer. Det anbefales dog altid, at beslutningen træffes på baggrund af en grundig beregning af økonomien.

Kontakt for mere info

Mads Juul

Planterådgiver

Jeg er født og opvokset på en kvæggård og uddannet jordbrugsteknolog fra Erhvervsakademi Aarhus i 2020 med speciale i planteproduktion. Desuden driver jeg selv et økologisk planteavlsbrug. Mit fokus er at holde en sund økonomi i planteavlen samt at optimere indtjeningen med valg af de rette afgrøder og dyrkningsteknikker.

Specialer:

- Salgsafgrøder og frøavl
- Grovfoder
- Produktionsøkonomi
- Naturtjek og vildtpleje
- Biogas og anvendelse af afgasset biomasse

Luk (Esc)