Udbringning af fast husdyrgødning

PART 1645520400511001
24. februar 2022

Som hidtil må der på alle jordtyper fra 1. februar udbringes fast husdyrgødning. Vær dog opmærksom på at der ikke må kunne ske afstrømning og jorden må ikke være frossen.

Hvis det udbringes på bar jord uden afgrøde, skal det nedbringes inden 4 timer. Men reglerne for udbringning i efteråret er ændret. Der er indført en lukkeperiode i efteråret, og det vil ikke mere være muligt at udbringe og nedpløje fast husdyrgødning forud for etablering af vintersæd. Det vil dog stadig være muligt at nedpløje fast husdyrgødning inden såning af vinterraps og kløvergræs til slæt/afgræsning, der etableres efter høst og inden 1. september.

Længden af lukkeperioden afhænger af jordtypen. Som det ses nedenfor betyder det, at der på lerjord må tilføres organisk gødning i vinterperioden. På sandjord (JB 1-4) må tilførslen først ske fra 1. februar.

Tilladt udbringningsperiode for fast organisk gødningen inden etablering af vårsæd

Jordtype

Udbringningsperioden starter

JB 1-4

Fra 1. februar

JB 5-6 og 10-11

Fra 1. december

JB 7-9

Fra 1. november

Lukkeperioden i efteråret gælder også andre organiske gødninger som f.eks. komposteret have-parkaffald.

Kontakt for mere info

Lisbeth K. Knudsen

Planterådgiver

Jeg har arbejdet som rådgiver inden for økologisk planteavl i over 12 år. Forinden har jeg været landbrugslærer i 14 år. Jeg brænder for økologien og for at formidle viden. Jeg forsøger altid at give en aktuel, brugbar rådgivning, og lægger mig i selen for at følge op på tingene, så kunderne altid får et svar. Jeg ser en stor værdi i erfaringsudveksling økologer imellem, og ønsker at medvirke til at udbygge netværket mellem dem.

Specialer:

- Naturtjek
- Grovfoder og salgsafgrøder
- Omlægning og autorisation
- EU-støtteordninger og økologiregler
- Tværfaglig rådgivning

Luk (Esc)