Tjek marken for havre-nematoder med jordprøve

Nematoder
20. januar 2022

Havrenematoder kan give store udbyttetab i havre og vårhvede. Man kan tage en jordprøve, der viser om der er risiko for tab i afgrøden. Jordprøven udtages som en normal jordprøve med 25-30 stik diagonalt i marken. Der udtages en prøve på ca. 1 kg jord, som sendes til Eurofins Agro.

I sædskifter, med stor andel af korn og græs, kan det være relevant at tage en jordprøve, før man beslutter sig for at dyrke havre eller vårhvede. Jordprøven viser hvor mange æg af nematoder, der findes i jorden. Som det kan ses af tabellen, kan det koste op til 30-40 % af udbyttet, hvis der er 30.000 æg/kg jord.

Nematoderne har en årlig generation og giver derfor størst udbyttetab om foråret i havre og vårhvede. De fleste vårbygsorter er resistente overfor angreb og vintersæd tager normalt ikke skade, men kan vedligeholde smitte i jorden. Nematoderne kan også angribe majs. Resistente vårbygsorter kan reducere antallet af æg i jorden med ca. 60 %, mens ikke værtsafgrøder, som bælgsæd, raps og kartofler reducerer smitten med ca. 40 %.

Kontakt for mere info

Luk (Esc)