Tilpas afgræsningstiden til græsudbuddet

Solvejg Og Jersey Ko
17. august 22

I forhold til økologireglerne skal køerne afgræsse mest muligt. Denne sommer har det flere steder været en udfordring at fastholde en høj græsoptagelse, fordi græsset har manglet vand og væksten er gået i stå. Så ”mest muligt” er blevet til ”noget mindre” end der var planlagt.

Aktuelt ser vi flere steder, at græsvæksten er så minimal at køernes græsoptagelse ligger helt nede på 1-3 kg ts pr ko/dag. Det er usædvanligt for august. Når køerne kun kan hente 5-10 % af deres daglig foder ude, så er det vigtigt at øge tiden med adgang til foderbordet, så køerne kan opretholde en tilstrækkelig foderoptagelse. En afgræsningstid på omkring 3 timer, vil give den fornødne tid på stald, til at de kan optage de resterende 90-95 % af foderrationen.

Der er store regionale forskelle på, hvor godt græsset står og om det er i vækst. Er græsvæksten fin, så handler det fortsat om at optimere køernes græsoptagelse. Græsset indeholder nu omkring 25% råprotein og fordøjeligheden er igen stigende. Så der er penge at spare på dyrt indkøbt proteinfoder, hvis køerne kan hente lidt ekstra ude.

Kontakt for mere info

Solvejg Horst Petersen

Kvæg- og strategirådgiver

Jeg har de sidste 20 år arbejdet med rådgivning indenfor strategi, bæredygtighed og økologisk mælkeproduktion. Jeg er opvokset på en kvæggård og er uddannet husdyrbrugs agronom. I min rådgivning tager jeg udgangspunkt i dig, dine målsætninger og det, der motiverer dig. Uanset om vi arbejder for at optimere mælke- og kødproduktion eller det handler om vision, strategi og bæredygtig udvikling af din virksomhed, så er du nøglen til succes. Jeg brænder for - sammen med dig - at arbejde for en robust udvikling af økonomien og økologien på din bedrift.

Specialer:

- Strategi og bæredygtighed
- Ledersparring og gårdråd
- Mælke- og kødproduktion
- Afgræsning og grovfoderoptimering

Luk (Esc)