Tid til såning af vintersæd

Såning Mju Blog
21. september 2022

Det fleste af vores vintersædsarter er egnede til såning sidst i september eller først i oktober. Jo senere man kan så, desto mindre ukrudt spirer frem, men man skal være opmærksom på plantetallet.

Hybridrug er det første der skal sås, det optimale såvindue er cirka mellem den 20. september og den 1. oktober, i de sydlige egne af landet kan såningen trækkes lidt længere ind i oktober. Fra den 20. september sås 1,8 units/ha som gradvist øges ved senere såning op til maksimalt 2,3 units ved såning omkring den 10. oktober. Ved såning 1. oktober bør der gås efter 2,0-2,2 units/ha. Såning af hybridrug efter 10. oktober kan ikke anbefales, da omkostningen til udsæd bliver for høj. Ønsker man at så sent eller har man erfaring med lidt for tynde marker, så kan der eventuelt iblandes lidt linjerug, så man opnår et plantetal omkring 300-350/m2, hvis man etablerer efter midten af oktober. Man skal være omhyggelig med såarbejdet i hybridrug og ikke så dybere end 2 cm.

Hvede bør kun sås på lerjorde med god gødningsforsyning, er det muligt, kan der til gengæld opnås meget høje udbytter. Hvede bør ikke sås før sidste uge af september og særligt i den sydlige del af landet, kan der med fordel sås i løbet af oktober, hvis vejret tillader det. Der tilstræbes omkring 350-450 planter/m2 afhængig af hvornår der sås i perioden fra den 20. september til 15. oktober. Ved senere såning kan det overvejes at så en sort af vårhvede der er vinterfast. Da tusindkornsvægten ofte er lavere, skal der bruges færre kilo udsæd. Man kan også eventuelt blande vinterhvede og vårhvede.

Kontakt for mere info

Mads Juul

Planterådgiver

Jeg er født og opvokset på en kvæggård og uddannet jordbrugsteknolog fra Erhvervsakademi Aarhus i 2020 med speciale i planteproduktion. Desuden driver jeg selv et økologisk planteavlsbrug. Mit fokus er at holde en sund økonomi i planteavlen samt at optimere indtjeningen med valg af de rette afgrøder og dyrkningsteknikker.

Specialer:

- Salgsafgrøder og frøavl
- Grovfoder
- Produktionsøkonomi
- Naturtjek og vildtpleje
- Biogas og anvendelse af afgasset biomasse

Luk (Esc)