Stor høst af bælgsæd

Mejetaersker Beskaaret
27. januar 2022

Grundlaget for en god høst af bælgsæd er plantetallet.

Tusindkornsvægten svinger helt enorm i bælgsæd og det er tid til at få tjekket den leverede såsæd. Der er himmelvid forskel på om hestebønnefrøene vejer 485 gram pr. 1000 stk. eller 600 gram. Eller om lupinfrøene vejer 130 gram eller 180 gram. Aflæs sækkene og brug formlen: ønsket plantetal gange tusindkornsvægten divideret med mark spiringsprocenten.

Ønsket plantetal pr. m2 for bælgsæd til modenhed er 50 i hestebønner, 100 for uforgrenet lupin, 80 for forgrenet lupin og 80 for ærter. Markspiringsprocenten kan under normale forhold sættet til 90 for bælgsæd.

Et marktjek kunne også være på sin plads. Passer mængden af udsæd med markarealet?

Har der været bælgsæd, raps, kløver eller lucerne på arealet før og hvornår? Er reaktionstallet kontrolleret med en jordprøve? Er marken fri for rodukrudt? Og er vandforsyningen i orden til bælgsædens store behov? Fire faktorer som spiller væsentlig ind på vækstforholdene og udbyttet i bælgsæd. -Reaktionstallet må ikke være for lavt ved dyrkning af hestebønner og ikke for for højt ved dyrkning af lupin.

Bælgsæd skal tidlig i jorden, men undgå for alt i verden trykskader. Jorden skal være iltrig for at sætte gang i kvælstoffikseringen. Og tromlen har alene sin ret i maskinhuset. Så rækkefølgen for bælgsæd er hestebønner, forgrenet lupin / ærter og så uforgrenede lupiner. Bland gerne lupin med 40 kg. vårhvede for at sikre afmodningen og lette ukrudtsbekæmpelsen. Husk podemiddel til lupin.

Kontakt for mere info

Erik Kristensen

Planterådgiver

Jord er min passion, og jeg har forstand på gødning og dyrkning i teori og i praksis. Samspil er min indgangsvinkel, og helheden mit mål. Jeg medvirker gerne ved strategimøder, og har god erfaring med holdninger som udviklingsfaktor. Fra april er jeg med sikkerhed at finde i marken, hvor jeg formidler min spidskompetence: biologisk indsigt.

Specialer:

- Jordbearbejdning
- Klima og klimahandlingsplaner
- Grovfoder
- Korn/frø
- Næringsstoffer

Luk (Esc)