Sommerbyg – kort vækstsæson og effektiv mod ukrudt

Sommerbyg
20. januar 2023

På arealer med erfaring for meget og besværligt frøukrudt eller hvor rodukrudt er ved at blive et problem kan man, som alternativ til andet vårsæd, forsøge med sommerbyg. Sommerbyg kommer hurtigt fra start og dækker jorden med en kraftig buskning i foråret. Afgrødehøjden kan blive over 100 cm og derfor bliver det meste ukrudt udkonkurreret.

Sommerbyg er forædlet til dyrkning i det nordligste Skandinavien, og har en kort vækstsæson på under 100 dage. Det vil sige, at såning i marts/april kan betyde, at afgrøden kan høstes før 1. august.

Der kan derfor blive tid til at bekæmpe rodukrudt ved en sommerbrak eller til såning af en efterafgrøde, der kan udnytte alle de mange solskinstimer og høje temperaturer i august og dermed udvikle sig kraftigt hen over efteråret til glæde for næste års afgrøde.

På billedet ses en sommerbyg fra 2022 dyrket i Vendsyssel på sandjord. Sorten er Rødhette og forhandles af Mollerup Mølle. Høstudbyttet blev ca. 3 ton/ha.

Ulemperne ved sommerbyg er derfor også lavere udbytte, flere bladsvampe og større tendens til lejesæd. Den er derfor kun egnet til dyrkning på arealer med sandjord eller humusjord med højt ukrudtstryk og en lille mængde gødning til rådighed.

Kontakt for mere info

Claus Østergaard

Direktør og planterådgiver

Jeg har mere end 20 års erfaring inden for økologisk planteavl. Jeg har specielt arbejdet med grovfoderproduktion, økonomi i planteavl, tværfaglig rådgivning og deltagelse i gårdråd. Jeg brænder for at udvikle de økologiske bedrifter. Vi skal have flere efterafgrøder, en bedre ressourceudnyttelse og mere selvforsyning, og vi skal producere fødevarer af høj kvalitet. Det giver bedre image og den enkelte økolog en bedre økonomi.

Specialer:

- Grovfoder
- Omlægning
- Regler
- Vanding

Luk (Esc)