Skal rapsen høstes direkte eller skal den skårlægges?

Raps
14. juli 2022

Høsten nærmer sig mange steder og nogle er sågar gået i gang med at høste.

På Sjælland begyndte nogle skårlægningen af økologiske raps i den forgangne uge. Det er derfor tid at få gået sin rapsmark igennem for at se om tidspunktet nærmer sig for at skårlægningen skal ske.

Hvornår skal man vælge skårlægning?
Skårlægningen giver en mere ensartet modning og gøre det nemmere at tærske rapsen ordentlig, især hvis der er et stort ukrudtstryk i marken.

Figuren her viser det optimale tidspunkt for skårlægningen. Tidspunktet er ideelt når afgrøden har et gulligt skår, ca. 1/3 af frøene er brune/sorte, 1/3 af frøen er røde/brune og 1/3 er grønne med begyndende farveændring. Normalt er afgrøden skårlægningsklar ca. 14 dage før høsttidspunktet på rod.

Skårlægningen af rapsen kan være med til at modvirke at der tabes frø til skulpeopspring, som især nogle af de linjesorter, der bliver dyrket økologisk kan have tendens til. Hvis der dyrkes hybridraps, vil tabet til dryssespild som regel være begrænset da langt de fleste sorter har helt eller delvis resistens mod skulpeopspring.

Hvis man derimod har en ensartet mark, der modner jævnt og som ikke er plaget af ukrudt, så vil direkte høst af afgrøden alligevel være at foretrække, især med en hybridsort hvor skulperne ikke springer op.

Kontakt for mere info

Peter Pinstrup

Planterådgiver

Jeg er opvokset på et planteavlsbrug og har efterfølgende uddannet mig til landmand. Efter min uddannelse i 2016 har jeg arbejdet med planteavl på forskellige planteavlsbrug i Danmark og i udlandet.

I 2022 er jeg blevet færdiguddannet som professionsbachelor med speciale i planteproduktion.

Specialer:

- Salgsafgrøder og grovfoder
- Efterafgrøder
- Jordfrugtbarhed
- Certificeret i ESGreen tool, markbrug. Rådgivning omkring klima og klimahandlingsplaner

Luk (Esc)