Skal halmen snittes eller sælges til en Øko-kollega?

Kornmark (1)
29. juli 2022

Har du økologisk halm, som du ikke selv skal bruge, så kan det være en økologi kollega med husdyr har brug for halmen. Nedmuldes halmen har det en værdi for jorden både med hensyn til kulstof og især kalium. Så ingen forventer at halmen er gratis. Halm vil blive en større salgsvare end tidligere, fordi der træder nye regler i kraft for økologiske kvægbrugere den 1/1-2023. Kravet bliver at minimum 50 % af det anvendte strøhalm, skal være økologisk. Dette krav trådte i kraft for svineproducenterne allerede fra høsten 2021.

Har du halm til salg eller ønsker at købe halm, så kan du oprette det på ”Markedspladsen”. Se markedspladsen her

Som økologisk malkekvæg eller kødkvægs producent

Bliver du omfattet af kravet om at minimum 50 % af den strøhalm du anvender, skal være økologisk, så skal du fra 1. jan. 2023 kunne gøre rede for, at du har den nødvendige mængde. Kravet omfatter kvægbedrifter der leverer økologisk mælk og/eller oksekød til mejerier og slagterier, der er tilsluttet brancheanbefalingerne for økologiske kreaturer.

Du skal i logbogen notere, hvor mange kg halm du har fra din egen produktion. For indkøbt halm og halmpiller skal der dokumenteres ved bilag, hvad der er kommet ind både af økologisk og ikke økologisk halm. Halm fra omlægningsafgrøder regnes som økologisk. Logbogen skal altid være opdateret.

Indkøber du ikke halm eller halmpiller, kan du skrive i logbogen, at du kun bruger hjemmeavlet strøhalm.

Med hensyn til opbevaring af økologisk og ikke økologisk halm, skal du kunne redegøre for, hvad der er brugt, og dermed også hvad der er tilbage. Allerbedst er det, hvis du kan have det på hver sit lager, evt. i hver ende/side af halmladen eller det kan bindes med forskellig farve snor.

Kontrollen udføres af Landbrugsstyrelsen, som en stikprøvekontrol i forbindelse en økologikontrol.

Kontakt for mere info

Lisbeth K. Knudsen

Planterådgiver

Jeg har arbejdet som rådgiver inden for økologisk planteavl i over 12 år. Forinden har jeg været landbrugslærer i 14 år. Jeg brænder for økologien og for at formidle viden. Jeg forsøger altid at give en aktuel, brugbar rådgivning, og lægger mig i selen for at følge op på tingene, så kunderne altid får et svar. Jeg ser en stor værdi i erfaringsudveksling økologer imellem, og ønsker at medvirke til at udbygge netværket mellem dem.

Specialer:

- Naturtjek
- Grovfoder og salgsafgrøder
- Omlægning og autorisation
- EU-støtteordninger og økologiregler
- Tværfaglig rådgivning

Luk (Esc)