Sidste frist for efterafgrøder

ØL 3
17. august 2022

Det er nu, pligtige efterafgrøder efter høst skal sås, hvis du skal nå det rettidigt. Fristen for såning er på lørdag den 20. august. Frivillige efterafgrøder skal også sås nu, hvis de skal nå at gøre gavn til næste års afgrøde. Og med udsigt til en del nedbør i den kommende uge, skulle der være gode chancer for at få en vellykket fremspiring. Det er også nu de forårsudlagte efterafgrøder skal ses efter for at konstatere, om de har overlevet den sidste tids tørke.

Pligtige efterafgrøder sået efter høst kan være korsblomstrede arter (olieræddike, gul sennep m.fl.), honningurt, rug, havre eller byg. Det er en god ide at så dem efter ærter eller lupin, som mange har fået høstet meget tidligt i år.

Fristen for at melde ændringer til den efterafgrødeplan, der blev lavet samtidig med Fællesskemaet i foråret, er 10. september. Hvis du har ombestemt dig og sået den et andet sted, eller der er færre hektar end oprindeligt planlagt, så skal det indberettes inden denne dato. Hvis du har for lidt efterafgrødeareal, trækkes der i næste års N-kvote. Hvis det ved en kontrol bliver konstateret, at du mangler eller har for dårlige efterafgrøder, kan det straffes med bøde, og desuden er det omfattet af reglerne om KrydsOverensstemmelse (KO).

Kontakt for mere info

Claus Østergaard

Direktør og planterådgiver

Jeg har mere end 20 års erfaring inden for økologisk planteavl. Jeg har specielt arbejdet med grovfoderproduktion, økonomi i planteavl, tværfaglig rådgivning og deltagelse i gårdråd. Jeg brænder for at udvikle de økologiske bedrifter. Vi skal have flere efterafgrøder, en bedre ressourceudnyttelse og mere selvforsyning, og vi skal producere fødevarer af høj kvalitet. Det giver bedre image og den enkelte økolog en bedre økonomi.

Specialer:

- Grovfoder
- Omlægning
- Regler
- Vanding

Luk (Esc)