Sensommer sået udlæg

8
11. august 2022

Udlæg af kløvergræs i august med eller uden dæksæd har for mange været første prioritet ved valg af etableringsmetode igennem en del år. Ved omhyggelig og rettidig etablering giver metoden gode udlægsmarker, som giver et stort udbytte i første brugsår.

Tidspunkt for etablering
Da græsserne i kløvergræsblandingerne etablerer sig med forskellig hastighed, er det optimale såtidspunkt ikke det samme for alle kløvergræsblandinger. Generelt er etablering i perioden 10.-20. august passende for de fleste kløvergræsblandinger. Strandsvingel etablerer sig meget langsomt, og kløvergræsblandinger med stort indhold af strandsvingel er derfor bedst egnede til forårsudlæg i dæksæd.

Foruden etableringstidspunkt, så påvirkes kløvergræsudlæggets udvikling i etableringsfasen også af vejrforholdene i ugerne efter såning. Hurtig udvikling fremmes selvfølgelig af tidlig såning, lune temperaturer og moderate nedbørsmængder, mens køligt og nedbørsrigt "efterårsvejr" omvendt hæmmer udviklingen. Fordelen ved tidlig såning er god afgrødeetablering og -udvikling, samt et stort udbytte i første slæt. Udbyttegevinsten ved etablering primo august er op til 1.000 FEN/ha sammenlignet med såning omkring 1. september.

Udsæd
Anvend 25-30 kg/ha frøblanding. Størst udsædsmængde anvendes af græsblandinger med strandsvingel og rajsvingel. Ofte kan udsædsmængden dog reduceres 10-20%, hvis såarbejdet udføres ordentligt.

Dæksæd
Så længe man etablerer sin nye udlægsafgrøde rettidigt, er der næppe ret meget udbytte vundet ved at anvende dæksæd. Ved senere såning kan dæksæd yde nogen beskyttelse for udlægget.

Der kan også anvendes vintervikke med 10-15 kg/ha + normal udsædsmængde i kløvergræs. Det vil kunne give et merudbytte på +/- 500 FEN pr. ha i første slæt.

Etablering
Som regel anvendes pløjning, men udlægget kan også lykkes i et opharvet såbed, hvilket generelt ikke er vores anbefaling, da ukrudt vil kunne blive et stort problem. Har man mulighed for at lave en øverlig afpudsning, så kan ukrudtet dog hæmmes og give udlægget plads efter fremspiring.

I pløjet jord er en gammel såmaskine (Nordsten, Fiona, Stegstede etc.) med ”slidte” slæbeskær ganske udmærket til såning. Vil man derimod så i et opharvet såbed, så kan en såmaskine med rulleskær og trykhjul være god. Under alle omstændigheder vil en afsluttende tromling altid være god ift. fremspiring eller sten.

Kontakt for mere info

Niels-Kristian Knudsen

Luk (Esc)