Regelændringer fra 1. januar 2022

Jordbrugsproduktion Vejledning
6. januar 2022

Her 1. januar kom der, som der plejer, en ny udgave af ”Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion”. Du finder den online her: https://lbst.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/vejledning-om-oekologisk-jordbrugsproduktion/, hvis du vil læse den på papir, skal du selv printe.

Det lyder måske kedeligt, men det er nu en gang den mest tilgængelige version af de regler dit økologiske landbrug skal drives efter OG den er faktisk ikke svær at læse. Den online udgave kan man klikke rundt i fra den ganske udmærkede indholdsfortegnelse, brug den fordi det jo ikke er alt der er relevant for dig.

Der er faktisk også flere regelændringer i år, end der plejer at være, her anføres nogle eksempler:

  • Omlægning af den sidste mark eller den sidste dyregruppe kan ikke længere trækkes til udgangen af fjerde år efter start, NU skal det sidste omlægges senest to år efter start af omlægning, ellers skal der søges om tilladelse til samtidig drift.
  • Det er IKKE længere muligt at få forkortet omlægningstid til en marker der benyttes til ”ikke-planteædende dyr” som svin eller fjerkræ.
  • Der er kommet en husdyrdatabase https://organicxlivestock.dk/, hvor du skal orientere dig og søge tilladelse/dispensation, hvis du påtænker at købe konventionelle dyr ind.
  • https://www.organicxseeds.dk/ er vi ved at have vænnet os til, men på 17 sider i vejledningen kan du få et overblik.
  • Der er sket ret store ændringer i reglerne omkring gødskning, bl.a. med krav om bælgplanter og kulstoflagrende afgrøder i sædskiftet. Der er også stramninger omkring brug af ikke-øko gødning og mulighederne i brug af biogas-gylle.
  • Der er kommet et nyt afsnit ”7. Rengøring og egenkontrol”, omhandlende bl.a. udarbejdelse af egenkontrolprogram om håndtering og bortskaffelse af affald og om rengøringsprocedurer/-rengøringsmidler. Desuden et nyt ”bilag 4. Liste over tilladte ikke-økologiske rengøringsmidler”

Der er noget at tygge på, vi har endnu ikke fordøjet det hele, og der kommer nok også til at gå nogen måneder, før vi har det heeelt fuldstændigt roligt i maven efter så stort et måltid. En elefant skal spise i bidder og mindre stykker, og det er helt sikkert værd for dig som landmand at læse indholdsfortegnelsen igennem og at skimme/læse de afsnit, der falder i øjnene som nødvendige og interessante.

Mon ikke det kunne blive vejr til den slags indendørs sysler i løbet af de næste par måneder? De allermest aktuelle og vigtigste regelændringer har vi naturligvis allerede indarbejdet i den almindelige rådgivning, f.eks. mark- og gødningsplan for den kommende sæson.

Kontakt for mere info

Carsten Markussen

Planterådgiver

Økologirådgiver siden 1995. Dyrkning af græs og afgræsning er det jeg brænder for. Afgræsning skal styres af landmanden, rotationsafgræsning og holistisk afgræsning er måden at få mest muligt ud af sine kløvergræsmarker. Vi skal være bedre til at indbygge frodighed og kulstof i jorden, værktøjerne er kløvergræsmarker, planter med dybe rødder og ikke mindst efterafgrøder.

Specialer:

- Grovfoderproduktion
- Kløver/græs, etablering og blandinger
- Holistisk afgræsning og foldafgræsning
- Klimahandlingsplaner for landbrug

Luk (Esc)