Protein i proteinafgrøder?

20221205 133051
6. december 2022

Der er avlet mange proteinafgrøder i indeværende år. Det har vist sig, at der er en større variation i indhold af næringsstoffer end forventet. Vi har taget en del analyser i ØkologiRådgivning Danmark. Resultatet viser store forskelle i indhold.

Ved mange af afgrøderne, der er analyseret, er der en større variation i resultaterne, end forventet. I tabellen er der listet forskellige afgrøder og blandinger af afgrøder. Blandingsforholdet er ikke altid kendt, derfor kan man ikke ud fra et godt bud på andelen af de forskellige afgrøder, sammenholdt med tabelværdier, regne sig frem til næringsstofferne.

Opfordringen, herfra, skal være at få analyseret dit hjemmeavlede tilskudsfoder. Det er billigt i forhold til at fodre ”i blinde” og dermed ikke udnytte foderet optimalt.

Det er ikke kun i ØkologiRådgivning Danmark, at der ses store variationer i næringsstoffer i proteinafgrøder. Foderstofbranchen er ligeledes udfordret i forhold til at kunne finde det protein, der kunne forventes i forhold til tabelværdier. Derfor ses der færre blandinger, med udelukkende dansk avlet protein, der kan have et højt proteinindhold.

Det er derfor vigtigt at kende, dine indkøbte, blandingers indhold af næringsstoffer. Tjek derfor dine indkøbte blandingers indhold.

Kontakt for mere info

Hans Lund

Kvægrådgiver

Mine kolleger har givet mig tilnavnet 'græsdoktoren', fordi mine specialer ligger i feltet afgræsning og græsmarksstyring. Herunder hører også at få afgræsning og malkerobotter til at spille sammen på de økologiske kvægbedrifter, så malkesystemet ikke forhindrer, at køerne henter mest muligt godt græs i marken. Jeg rådgiver også om får og andre små drøvtyggere.

Specialer:

- Mælkeproduktion
- Små drøvtyggere
- Forlænget laktation
- AMS og afgræsning
- Får

Luk (Esc)