Pleje af græs og naturarealer med afgræsning eller slæt

Pleje Af Græs
21. april 2022

Har du tilsagn til Pleje af græs (PLG) er der forskellige betingelser, der skal opfyldes. Tilsagnet med afgræsning, kan være med eller uden grundbetaling og kravene til afgræsning er afhængig af tilsagnstypen.

Tilsagn til pleje af græs med grundbetaling: Arealerne skal fremstå synlig afgræsset med tæt og lav plantedække den 15. sept. Der skal ske afgræsning indenfor perioden 1. juni til 15. sept.

Hvis du har tilsagn til pleje af græs uden grundbetaling – er der to muligheder at vælge mellem.

  1. Du kan vælge Synlig afgræsset. Arealet skal være synligt afgræsset den 15. september. Der skal ske afgræsning indenfor perioden 1. juni til 15. september.
  2. Du kan vælge Fast dyretryk. Arealet skal afgræsses med min. 0,3 SK/ha i månederne juni, juli og august. (Der kan søges om nedsat dyretryk ved kommunen. Spørg din rådgiver om muligheden.) Dyrene skal være på arealet hele tiden i de 3 måneder og vær opmærksom på samhegningsregler.

Vigtigt: Den metode du vælger, skal være afkrydset i dit fællesskema 2022

Samhegningsregler ved fast dyretryk.

  • Du må ikke samhegne med andres arealer.
  • Marken må kun være samhegnet med marker med samme forpligtelse (arealer uden grundbetaling) samt arealer, hvor der slet ikke søges støtte.
  • Græsningstrykket skal tilpasses, så der mindst går det fastsatte antal storkreaturer pr. ha i hele indhegningen (undtaget områder, som ikke kan afgræsses).
  • Uden for de tre måneder må du afgræsse og hegne/samhegne alt efter behov.

Omregningstabel til storkreaturer (SK) for drøvtyggere og heste

Tyre, køer og andet kvæg over to år, heste over 6 måneder

1,0 SK

Kvæg fra seks måneder til to år

0,6 SK

Får og geder over et år og hjortedyr over ni måneder

0,15 SK

Tilsagn med forpligtelse til slæt

Der skal i perioden 21. juni til 15. september tages mindst ét slæt.

Du må gerne supplere med slæt på et afgræsningstilsagn og omvendt, men det må ikke erstatte afgræsningsforpligtigelsen/slætforpligtigelsen.

For alle PLG-arealer gælder:

  • Må ikke slås fra 1. maj til 20. juni.
  • Må ikke omlægges i tilsagnsperioden.
  • Der må ikke tilskudsfodres

Må ikke tilføres gødning ud over med afgræssende dyr. Arealet kan ikke medregnes i harmoni.

Læs mere her:

https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Miljoe_oekologitilskud/2022_miljoe_og_oekologitilskud/Faktaark_3_-_Generelt_om_PLG_2022.pdf

https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Miljoe_oekologitilskud/2022_miljoe_og_oekologitilskud/Faktaark_1_-_Plejegraes_-_nedsat_graesningstryk_2022__24012022.pdf

Kontakt for mere info

Lisbeth K. Knudsen

Planterådgiver

Jeg har arbejdet som rådgiver inden for økologisk planteavl i over 12 år. Forinden har jeg været landbrugslærer i 14 år. Jeg brænder for økologien og for at formidle viden. Jeg forsøger altid at give en aktuel, brugbar rådgivning, og lægger mig i selen for at følge op på tingene, så kunderne altid får et svar. Jeg ser en stor værdi i erfaringsudveksling økologer imellem, og ønsker at medvirke til at udbygge netværket mellem dem.

Specialer:

- Naturtjek
- Grovfoder og salgsafgrøder
- Omlægning og autorisation
- EU-støtteordninger og økologiregler
- Tværfaglig rådgivning

Luk (Esc)