Om to måneder skal der igen sås raps

Vinterraps (1)
15. juni 2022

Men hvilken sort skal der sås? Der udbydes 3 økologiske linjesorter til kommende sæson og én økologisk hybridsort.

Tabel 1. Forsøgsresultater for de økologiske vinterrapssorter til sæson 22/23.

Sort/type

Udbyder

Udbytte (fht)

Procent olie af tørstof

Højde ved høst

Butterfly, linje

N&S

100

49,7

141 cm

Anton, linje

VA, N&S

105

49,3

148 cm

Randy, linje

DLG

Hostine, hybrid

DLF

95

50,2

125 cm

Resultaterne for Butterfly og Anton er fra landsforsøgene i 2021 og Hostine fra 2020. Randy er ikke afprøvet i Danmark, men en velkendt sort i bl.a. Tyskland.

Derudover udbydes hybridsorter af konventionel ubejdset såsæd. Hvis man ønsker at bruge en anden sort en de udbudte økologiske, skal der søges dispensation, med begrundelser for hvorfor de udbudte sorter ikke kan anvendes på netop din bedrift.

Succes med vinterraps handler i meget høj grad om rettidig etablering. Linjesorterne skal sås omkring den 10. august, for at få en god efterårsvækst, så de bedre kan konkurrere med ukrudtet i etableringsfasen. Hybridsorter har en hurtigere og kraftigere vækst og såtiden kan derfor trækkes til hen mod den 20.-25. august. Sås især hybridraps for tidligt, kan planterne begynde at strække sig, og det betyder øget risiko for udvintring.

Kan du så i første halvdel af august og evt. radrense, så kan valget fint være en linjesort. Ved senere såning efter 15. august og evt. stor ukrudtstryk, så bør en hybrid sort foretrækkes. Hybridsorter har skulpeopspringsresistens, som modvirker et stort spild af frø, i områder med meget blæst og hvis rapsen skal skårlægges før høst.

Kontakt for mere info

Lisbeth K. Knudsen

Planterådgiver

Jeg har arbejdet som rådgiver inden for økologisk planteavl i over 12 år. Forinden har jeg været landbrugslærer i 14 år. Jeg brænder for økologien og for at formidle viden. Jeg forsøger altid at give en aktuel, brugbar rådgivning, og lægger mig i selen for at følge op på tingene, så kunderne altid får et svar. Jeg ser en stor værdi i erfaringsudveksling økologer imellem, og ønsker at medvirke til at udbygge netværket mellem dem.

Specialer:

- Naturtjek
- Grovfoder og salgsafgrøder
- Omlægning og autorisation
- EU-støtteordninger og økologiregler
- Tværfaglig rådgivning

Luk (Esc)