Nye retningslinjer for afgræsning

20210614 071558
10. februar 2022

I henhold til den nye vejledning om Økologisk Jordbrugsproduktion, skal kvæg have permanent adgang til græsningsarealer i græsningsperioden, når vejrforhold og jordbundens tilstand tillader det. Afgræsningsperioden er uændret fra 15. april til 1. november, for dyr over 12 måneder.

Det nye er, at det ikke længere står præciseret, at det minimum er 6 lyse timer. Fremover gælder: ”..opdræt af kvæg skal desuden været baseret på størst mulig anvendelse af græsarealer. Du skal derfor tilrettelægge den daglige drift, for eksempel fodring på stald, adgang til drikkekar og malkning, så du sikrer, at alle dyr afgræsser i løbet af dagen.”

I praksis betyder det, at man som økolog skal redegøre for, at man har tilrettelagt sin afgræsning, så kreaturerne afgræsser mest muligt. Det kan man gøre i form af en afgræsningsplan, som angiver, hvor stort areal og hvor mange foderenheder køerne forventes at afgræsse i de enkelte måneder. Samt hvad der er årsagen til, at de ikke græsser mere. Det kan være arronderingen eller sædskifte, som ikke tillader en større afgræsning.

Den nye fortolkning åbner samtidig for mere fleksibilitet i forhold til vejrlig. For eksempel at have dyrene ude i aften- og nattetimerne, når det er varmt, så de kan søge skygge i stalden midt på dagen, eller at holde dem på stald, hvis voldsomme regnskyl, gør marken uegnet til afgræsning.

Enhver afvigelse skal fortsat noteres i logbog. Det er derfor en fordel, at du allerede i din afgræsningsplan skriver, hvad der er praksis på din bedrift i forbindelse med ekstrem varme, kraftig regn eller længerevarende tørke. Så behøver du ikke notere denne praksis i din logbog, hver gang det sker.

Kontakt for mere info

Solvejg Horst Petersen

Kvæg- og strategirådgiver

Jeg har de sidste 20 år arbejdet med rådgivning indenfor strategi, bæredygtighed og økologisk mælkeproduktion. Jeg er opvokset på en kvæggård og er uddannet husdyrbrugs agronom. I min rådgivning tager jeg udgangspunkt i dig, dine målsætninger og det, der motiverer dig. Uanset om vi arbejder for at optimere mælke- og kødproduktion eller det handler om vision, strategi og bæredygtig udvikling af din virksomhed, så er du nøglen til succes. Jeg brænder for - sammen med dig - at arbejde for en robust udvikling af økonomien og økologien på din bedrift.

Specialer:

- Strategi og bæredygtighed
- Ledersparring og gårdråd
- Mælke- og kødproduktion
- Afgræsning og grovfoderoptimering

Luk (Esc)