Ny vejledning til økologisk Jordbrug og opdaterede Brancheregler på kød og mælk

20220112 131730
12. januar 2022

Her kommer nogle af de ændringer på kvægområdet, som er afklaret. Når jeg skriver afklaret, er det fordi det netop er en ”vejledning” som skal tolkes og det er vi ikke færdig med endnu her 3 uger efter den er landet på vores bord.

  • 1 års omlægningsfoder avlet på egen bedrift og som må bruges, der må nu gerne være en blanding af korn-ært helsæd bare den overholder kravet til at kunne kaldes en bælgplanteafgrøde.
  • Der må ikke bruges mere en 25% indkøbt omlægningsfoder og 1 års omlægningsfoder avlet på egne/forpagtede marker sammenlagt på årsbasis i besætningen
  • Behandling med veterinære midler, der er deklareret 0 dages tilbageholdelse, HAR NU en tilbageholdelse på 48 timer. Det vil sige, at der ikke kan behandles mod stikfluer hos lakterende dyr, uden mælken tilbageholdes i 48 timer. Det samme gør sig gældende for de midler, der er deklareret 0 tilbageholdelsestid på, til behandling af parasitter.
  • Alt dokumentation vedr. medicin anvendelse/behandlinger skal gemmes i 5 år.

Der kommer flere tolkninger og afklaringer i den næste stykke tid, vi vil så godt det er os muligt holde jer ajour og ellers spørg din rådgiver i tvivlsspørgsmål.

Kontakt for mere info

Erik Andersen

Kvægchef og kvægrådgiver

Chef for kvæg og økonomi. Jeg har arbejdet med økologirådgivning siden 1993. Mit faglige udgangspunkt er i økologisk mælke- og kødproduktion. Jeg har haft den glæde at hjælpe mange ind i økologisk produktion, hvor jeg lægger vægt på at skabe værdi, holdbare løsninger og god økonomi. Jeg brænder for at udfordre dig på dine resultater, skabe økologisk udvikling og gode rammer for økologer i Danmark.

Specialer:

- Tyre-, stude- og ammekoproduktion
- Bedriftsudvikling
- Mælkeproduktion
- Omlægning

Luk (Esc)