Lever dit kraftfoder op til forventningen

Kraftfoder I Haand
28. oktober 2022

Kraftfoder er deklareret med garantier på forskellige parametre. De vigtigste er energi, protein, fedt og træstof. Tilskudsfoder er dyrt, og derfor bør det leve op til forventningerne. Er der afvigelser fra det garanterede indhold, skal der kompenseres for det manglende. Hvad enten det er den ene eller det anden parameter, har det betydning. Protein er dyrt og der optimeres ofte ned til grænserne af normerne. Derfor skal blandingerne leve op til forventningen.

Men i forhold til lovgivningen, er der nogle forholdsvis vide grænser for indhold. Det kan virke underligt at kraftfoder der er over 24 % protein, må afvige med 3 %. Det kan være meget, når der fodres, eksempelvis 4 kg af den pågældende blanding, og kan godt medføre reduceret produktion. Det medfører i en aktuel foderplan at proteinprocenten i rationen falder fra 16,6 til 16,1. Netop protein i foderet er helt afgørende for at produktionen kan opretholdes. Men fedt og træstof, betyder ligeledes en del.

Derfor opfordrer jeg til, at der tages prøver af kraftfoder, for at holde øje med om man får det man har aftalt. Er afvigelsen over det lovmæssige, skal der ydes kompensation. En vejledende analyse af kraftfoder, med analyse af de mest betydende næringsstoffer i forhold til garantien, koster 1239 kr. plus omkostninger til udtagning. Du kan evt. selv indlevere prøven, sammen med indlægsseddel, til din kvægkonsulent. Ender det med en erstatningssag, skal der en kemisk analyse til, som er noget dyrere. Den betales ofte af leverandøren af kraftfoderet.

Holder kraftfoderet sig indenfor det lovmæssige, men tæt på grænsen, tænker jeg du skal konfrontere leverandøren med det.

Kontakt for mere info

Hans Lund

Kvægrådgiver

Mine kolleger har givet mig tilnavnet 'græsdoktoren', fordi mine specialer ligger i feltet afgræsning og græsmarksstyring. Herunder hører også at få afgræsning og malkerobotter til at spille sammen på de økologiske kvægbedrifter, så malkesystemet ikke forhindrer, at køerne henter mest muligt godt græs i marken. Jeg rådgiver også om får og andre små drøvtyggere.

Specialer:

- Mælkeproduktion
- Små drøvtyggere
- Forlænget laktation
- AMS og afgræsning
- Får

Luk (Esc)