Kyndelmisse

20220117 151418
20. januar 2022

Vi er midt mellem Vintersolhverv og Forårsjævndøgn. Halvdelen af vinteren er gået. Kyndelmisse er den 2. februar.

Tidligere gik man på denne dag forrådet igennem og var halvdelen af vinterforrådet stadig tilbage til både mennesker og dyr, havde alle en chance for at komme raske og levende igennem vinteren. Så dramatisk behøver det ikke at være, men tjek alligevel op på beholdninger.

Tjek beholdningerne af de forskellige partier af foder. Det er ikke sikkert, at der er det optimale forhold mellem fodermidlerne, som det nuværende forbrug afspejler. Det er muligt, at der skal disponeres lidt anderledes, resten af vinteren og foråret. Ikke kun for at beholdningerne rækker til udbinding, men også for at have noget ensilage, der matcher afgræsningen de første måneder. Der kan også være kontrakter på indkøbt foder der udløber, og dermed kræver ændringer i ensilagefodring.

Der er for mange en del udfordringer i foderforsyningen de kommende måneder. Foderstofbranchen vil hellere sælge foderblandinger, som råvarer. Det kan forekomme lidt uforståeligt, at man ser firmaer, der sælger en blanding af f.eks. 25% korn/majs og resten sojakager/raps. Men man kan ikke få ”lov” til at købe de sojakager/raps, som er i blandingen som råvare. Specielt når man ikke har brug for det stivelsesfoder, der måtte være i blandingen. Prøv at udfordre din foderstofleverandør.

Er du i tvivl så kontakt din fodringsrådgiver i ØkologiRådgivning Danmark.

Kontakt for mere info

Hans Lund

Kvægrådgiver

Mine kolleger har givet mig tilnavnet 'græsdoktoren', fordi mine specialer ligger i feltet afgræsning og græsmarksstyring. Herunder hører også at få afgræsning og malkerobotter til at spille sammen på de økologiske kvægbedrifter, så malkesystemet ikke forhindrer, at køerne henter mest muligt godt græs i marken. Jeg rådgiver også om får og andre små drøvtyggere.

Specialer:

- Mælkeproduktion
- Små drøvtyggere
- Forlænget laktation
- AMS og afgræsning
- Får

Luk (Esc)