Kontrol af efterafgrøder

IMG 0737
29. september 2022

Tiden er kommet hvor Landbrugsstyrelsen kan komme på besøg for at kontrollere de pligtige efterafgrøder. Hvis der kommer kontrol af de pligtige efterafgrøder, bliver kontrollen udført efter en trappemodel for plantedække. Trappen er vist herunder.

Periode for kontrol

Såtidspunkt 20-aug

11/9 - 14/9

15%

15/9 - 20/9

20%

21/9 - 25/9

25%

26/9 - 1/10

30%

2/10 - 6/10

35%

7/10 - 28/12

40%

Vi er kommet ind i perioden, hvor der frem til første oktober skal være mindst 30% plantedække ved en eventuel kontrol. Opfylder arealet ikke kravet til plantedække kan det ved en kontrol ende i en bøde og en eventuel KO-sanktion (dvs. en reduktion af EU-støtten). Det er derfor vigtigt at få tjekket de marker der er tilmeldt med efterafgrøder, for om der er tilstrækkeligt med planter til at kunne klare en kontrol. Hvis der er arealer, der ikke kan leve op til kravene, kan de stadig trækkes ud, så de ikke længere skal kontrolleres. Kommer man da i underskud, kan det betyde et kvotetræk på kvælstofkvoten til næste år.
1 hektar efterafgrøder der mangler, vil betyde en reduktion på enten 93 kgN hvis man har brugt under 50 kgN/ha i husdyrgødning eller 150 kgN/ha hvis man har brugt mere end de 80kgN/ha i husdyrgødning.

Kontakt for mere info

Peter Pinstrup

Planterådgiver

Jeg er opvokset på et planteavlsbrug og har efterfølgende uddannet mig til landmand. Efter min uddannelse i 2016 har jeg arbejdet med planteavl på forskellige planteavlsbrug i Danmark og i udlandet.

I 2022 er jeg blevet færdiguddannet som professionsbachelor med speciale i planteproduktion.

Specialer:

- Salgsafgrøder og grovfoder
- Efterafgrøder
- Jordfrugtbarhed
- Certificeret i ESGreen tool, markbrug. Rådgivning omkring klima og klimahandlingsplaner

Luk (Esc)