Køerne må IKKE komme for sent på rugen

20210614 071558
19. maj 2022

Mange steder er rugen i disse dage klar til afgræsning. Rugen skal græsses, første gang når den er 10-15 cm høj og græsses med maksimalt 5 dages interval. Planlæg rugafgræsning med 3 dages interval, så et par dage med regnvejr ikke får det til at løbe fra dig.

Fra nu af er det rugen som har første prioritet, i forhold til hvilke folde der skal afgræsses. Rugmarkerne til afgræsning skal holdes ”hestefolds-korte”. En græsmark kan bedre vente 1 dag eller 2 ekstra i rotationen – det tager græsset ikke skade af. En rugmark derimod vil blive så kraftig at køerne vrager rugen.

Er dine køer ikke på rug endnu, så tjek dine rugmarker i dag. Mange steder er det på høje tid!

Se faktaark om forårssået vinterrug

Kontakt for mere info

Birgitte Kjemtrup Høyer

Kvægrådgiver

Jeg er uddannet agrarøkonom, og ejer en økologisk mælkeproduktion sammen med min mand. Jeg har været økologisk rådgiver siden 2012 med kvæg som fokus. Jeg kommer både i store og små besætninger, og for mig er det ikke størrelsen, men gørelsen, der er vigtig. Du skal tjene penge. Gennem god sundhed, velfærd og rettidig omhu fra både min og din side. Og selvfølgelig med økologien i førertrøjen.

Specialer:

- Kalve, herunder ko og kalv sammen
- Ydelse på baggrund af grovfoderproduktion
- Erfagrupper
- Overblik

Luk (Esc)