Kobber er et lille men vigtigt mikronæringsstof

Kobber Billede
11. januar 2022

Hvor der igennem mange år er anvendt svinegylle ses sjældent lave kobbertal (cut). Der blev tidligere anvendt en del mere kobber i svinebesætningerne, end det er tilladt at anvende i dag. Derfor var der tidligere en positiv balance i forhold til planternes behov for kobber tilførsel.

Kobberbalance på kvægbrug er negativ, hvor der kun anvendes husdyrgødning fra kvæg, bortføres mere kobber end der tilføres. Derfor bør der udtages jordprøver med kobbertal (cut) på arealer, hvor der udelukkende anvendes husdyrgødning fra kvæg.

Ved markbesøg på kvægbrug ser jeg ofte pletter med kobbermangel og dårlig vækst.

Et eksempel på en pletanalyse, fra et kvægbrug på god lerjord med dårlig vækst og lave kobbertal i mark nr. 11-0 og 13-0. Kobbertal cut bør ligge over 2,0

Små spidse planter i dårlig vækst.

Større planten med gule spidser (Gulspidssyge) Bladene bliver gullige

Især byg og havre reagerer kraftigt på mangel.

Senere ruller bladkanterne sammen på langs, bladspidser bliver dermed nærmest trådagtige.

Gamle flere årige forsøg viste et merudbytte for tilførsel af blåsten (kobbersulfat) på 2 Hkg pr. ha i op til 7 år efter tilførsel af blåsten.

Når der foreligger nye jordprøver med kobbertal under 2,0 er det tilladt at gøde mark op til 2,0.

Der skal foreligge en konsulenterklæring, der beskriver behovet for tilførsel af kobber.

Blåsten indeholder 24 % kobber.

Beregning for tilførsel af blåsten:

2,0 – 0,6 = 1,4 enheder

For at hæve kobbertallet med 0,1 enhed anvendes 2,5 kg Kobber:

1,4 x 2,5 kg = 3,5 kg: 0,24 = 14 kg Blåsten pr ha.

Blåsten kan tildeles med en alm. marksprøjte. Blåsten kan svide afgrøderne, derfor er det sikrest at udbringe blåsten på sort jord. Blåsten kan være urenheder og derfor bør filtre på marksprøjten afmonteres og der anvendes store runddysser eller udstyr til flydende gødning for at undgå tilstopning.

Kontakt for mere info

Poul Christensen

Planterådgiver

Den bedste rådgivning bliver givet i marken. Afgrøder og efterafgrøder skal være velvalgte i forhold til dyrkningsforholdene i hver enkelt mark. Jeg er drevet af at forbedre resultaterne i økologisk landbrug, og jeg er meget optaget af, at landmanden skal producere de afgrøder, der er efterspørgsel på. Derfor er jeg ofte i kontakt med de grovvarefirmaer, der køber afgrøder af planteavlere.

Specialer:

- Frøproduktion og raps
- Gødning
- Grovfoder
- Produktionsøkonomi mark
- Rådgivning i marken

Luk (Esc)