Klimafokus er godt - men må ikke stå alene

Biodiversitet
3. februar 2023

Det vigtigt at have noget af navigere efter. For tiden fylder klima meget i debatten om, hvordan landbruget skal udvikle sig. Der kommer efterhånden også konkrete anvisninger på, hvad der skal til for at reducere klimaaftrykket på produktniveau og landbrugets generelle klimapåvirkning.

Men klima er ikke alt. Skal din virksomhed udvikle sig i en bæredygtig retning, så er det vigtigt at anlægge et meget bredere perspektiv.

Bæredygtig betyder populært sagt robust. Med robust menes, at det er holdbart på langt sigt, således forstået at virksomheden kan modstå uforudsete påvirkninger udefra, både miljømæssige krav, økonomisk og afsætningsmæssig ændringer. Ændringer i de politiske vinde, samt en stabilitet i forhold til trivsel og arbejdskraft. Samt at påvirkningen på det omgivende miljø ikke forringer de næste generationers mulighed for at leve og producere på stedet.

Jo, mere økonomisk velpolstret, fleksibel og omstillingsparat du og din landbrugsvirksomhed er, desto mere robust er den. Og du har friheden til at tilpasse produktionen eller helt sadle om i tide.

Det er stadig vinter, og der er lidt ro på nu. Brug tiden til at se på de forskellige aspekter af bæredygtighed på din bedrift: Økonomi og indtjening, biodiversitet, natur og miljøforhold, dyrevelfærd, vandforbrug, næringsstofkredsløb, jord og alle de menneskelige aspekter i forhold til jer selv og arbejdskraft i fremtiden.

Hvor står I stærkt? Hvordan kan I øge robustheden endnu mere? Hvad kan I gøre på kort sigt og hvad er strategien på længere sigte?

Kontakt for mere info

Solvejg Horst Petersen

Kvæg- og strategirådgiver

Jeg har de sidste 20 år arbejdet med rådgivning indenfor strategi, bæredygtighed og økologisk mælkeproduktion. Jeg er opvokset på en kvæggård og er uddannet husdyrbrugs agronom. I min rådgivning tager jeg udgangspunkt i dig, dine målsætninger og det, der motiverer dig. Uanset om vi arbejder for at optimere mælke- og kødproduktion eller det handler om vision, strategi og bæredygtig udvikling af din virksomhed, så er du nøglen til succes. Jeg brænder for - sammen med dig - at arbejde for en robust udvikling af økonomien og økologien på din bedrift.

Specialer:

- Strategi og bæredygtighed
- Ledersparring og gårdråd
- Mælke- og kødproduktion
- Afgræsning og grovfoderoptimering

Luk (Esc)